Informacje prasowe

Fundacja OKD i pracownicy karwińskich kopalń wesprą rodziny ofiar z kopalni w Handlowej

Ostrawa (12 sierpnia 2009) - Z głębokim żalem składamy wyrazy najszczerszego współczucia rodzinom górników, którzy zginęli podczas poniedziałkowej tragedii w slowackiej Handlowej.

 

Jako wyraz solidarności z górniczymi kolegami, Fundacja OKD zdecydowała się przekazać osieroconym rodzinom pomoc finansową wartości 400 000,- koron czeskich (20 tysięcy koron dla każdej rodziny).

 

Solidarność ze swymi słowackimi kolegami możecie wyrazić również za pośrednictwem konta stowarzyszenia obywatelskiego na rzecz pomocy sierotom i wdowom (Občianské združenie na pomoc sirotám a vdovám). Swoje wpłaty prosimy przesyłać na niżej podany rachunek bankowy.

 

Zespół fundacji OKD

 

IBAN : 7756000000009043784002
SWIFT : KOMA SK 2X
Bank : DEXIA Banka Slovensko, a.s.
Konto bankowe :  9043784002/5600

Atrakcje