Informacje prasowe

Inwestycje w bezpieczeństwo górników opłacają się, liczba wypadków w OKD zmniejszyła się o jedną czwartą

Ostrawa (18 października 2010 r.) – Nadzwyczajny nacik, jaki spółka OKD kładzie na profilaktykę, oraz miliardowe inwestycje w nową technikę górniczą i sprzęt ochronny, przynoszą swoje owoce. Liczba rejestrownych wypadków pracowników OKD i firm zewnętrznych spadła w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy br. międzyrocznie o 25 procent. Częstość wypadków* zmalała o mniej więcej 27 procent do 8,08.

 

Dodatni trend trwał także we wrześniu, który jest według długofalowych statystyk OKD pod względem bezpieczeństwa najbardziej ryzykowym miesiącem roku. Firma ogłosiła dlatego wrzesień miesiącem bezpieczeństwa i skierowała uwagę przede wszystkim na profilaktykę. Wrześniowe statystyki wypadkowości były tym razem lepsze niż w latach minionych. Liczba wypadków obniżyła się we wrześniu w porównaniu z tym samym miesiącem 2009 roku o prawie jedną trzecią, konkretnie z ubiegłorocznych 40 do tegorocznych 27. W okresie dziewięciu miesięcy liczba wypadków zmalała międzyrocznie o jedną czwartą, z 256 w roku minionym do 190 w czasie trzech kwartałów br. Wszystkie dane obejmują również pracowników firm zewnętrznych.

 

„Tegoroczne kluczowe wskaźniki w dziedzinie bezpieczeństwa kształtują się bardzo pozytywnie, jednak nie możemy pofolgować. Po nadzwyczajnych inwestycjach musimy obecnie kontynuować wyszkiwanie możliwych zagrożeń, żeby móc pracować nad stale bardziej skutecznymi krokami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy“ - powiedział dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer.

 

Co wpłynęło na poziom bezpieczeństwa pracy w OKD w 2010 roku:

  • Zakończenie modernizacji techniki wydobywczej (od 2008 roku łączna inwestycja wartości około 9 miliardów Kcz).
  • Kompletna wymiana sprzętu ochronnego i indywidualnych pomocy technicznych wartości ponad 0,5 miliarda koron jako największa współczesna inwestycja w tej dziedzinie w ramach wszystkich firma w Republice Czeskiej (obuwie robocze, ubrania robocze, aparaty ucieczkowe, lampy osobiste, koszule i koszulki z  elementami odblaskowymi, detektory niebezpiecznych gazów i inne).
  • Współzawodnictwo bezpieczeństwa, w ramach którego pracownicy bez wypadku przy pracy awansują do losowania o samochód osobowy.
  • Współzawodnictwo Bezpieczene Miejsce Pracy, w którym najlepsze brygady uzyskują wielotysięczne kwoty.

 

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Telefon:  596 262 293                    Komórka: 725 595 417
E-mail:     vladislav.sobol@okd.cz  Internet:   www.okd.cz

 

Dla edytorów:

 

OKD

  • Ostrawska spółka węgla kamiennego OKD jest firmą córką spółki New World Resources (NWR).
  • Wprost albo za pośrednictwem firm zewnętrznych zatrudnia ponad 17 000 osób.
  • OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Wydobywa go w czterech kopalniach w południowej części górnośląskiej niecki węglowej – w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (Kopalnia „Karviná“, Kopalnia „Darkov“, Kopalnia „ČSM“, Kopalnia „Paskov“).
  • Spółka eksploatuje dwa gatunki węgla – energetyczny, stosowany przede wszystkim jako paliwo, oraz koksowy, używany po dalszej przeróbce w przemyśle hutniczych i chemicznym.

 

*Częstość wypadków

  • Częstość wypadków to najbardziej wymowny wskaźnik stanu bezpieczeństwa pracy. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że chodzi o liczbę wypadków przy pracy powodujących niezdolność do pracy na milion przepracowanych roboczogodzin.
Atrakcje