Informacje prasowe

Ján Fabián zastąpi na czele OKD Klausa-Dietera Becka

Ján Fabián zastąpi na czele OKD Klausa-Dietera Becka

OSTRAWA (14 września 2012 r.) – Dyrektorem generalnym i prezesem zarządu spółki węglowej OKD zostanie od początku 2013 roku Ján Fabián. Zdecydował o tym zarząd spółki matki New World Resources (NWR). Na czele firmy Fabián zastąpi Klausa-Dietera Becka, który odchodzi na własne życzenie, z powodów. osobistych Klaus-Dieter Beck opuści kierownictwo OKD po niespełna sześciu latach. Największa firma Moraw Północnych i Śląska doznała w tym czasie istotnych zmian, szczególnie dzięki ponad jedenastomiliardowym inwestycjom w najnowocześniejsze systemy eksploatacyjne oraz półmiliardowemu zastrzykowi w poprawę bezpieczeństwa pracy. Nowy dyrektor Ján Fabián, zastępujący dotąd Becka i sprawujący funkcje dyrektora ds. rozwoju i strategii oraz wiceprezesa zarządu OKD, zamierza kontynuować jego pracę. „Głównym wyzwaniem jest dla mnie utrzymanie stabilności firmy, która jest motorem napędowym i ważnym pracodawcą nie tylko w przemyśle morawsko-śląskim. Będziemy kontynuowali działania, które zapewnią wysoką wydajność pracy i dalszą poprawę bezpieczeństwa górników“ - powiedział Fabián.

Od stycznia Beck zostanie wiceprezesem zarządu OKD i członkiem zarządu NWR, co jest m.in. gwarancją płynnego przekazania odpowiedzialności i kontynuowania nowo ustawionych procesów w dziedzinie inwestycji, bezpieczeństwa i kultury firmowej. „Pragnę podziękować wszystkim swym współpracownikom z kierownictwa spółki, a także górnikom. Swymi umiejętnościami zawodowymi i zespołowym podejściem do pracy należą do najlepszych, jakich kiedykolwiek w życiu spotkałem“ - powiedział Beck, który wcześniej pracował w kierownictwach przedsiębiorstw górniczych w Niemczech i USA.

Ján Fabián ukończył studia na wydziale górnictwa Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. W okresie lat 1991 do 1992 pracował dla amerykańskiej spółki Colenco Power Consulting w Szwajcarii, w branży podziemnego przechowywania odpadów radioaktywnych. W latach 1992 do 1998 ukończył studia doktoranckie w instytucie nauk geologicznych UT w Berlinie, w czasie których ściśle współpracował ze spółkami górniczymi na Słowacji, w Niemczech i Australii. W latach 1998 do 2007 pracował w czeskim kierownictwie czołowej światowej firmy doradczej Roland Berger Strategy Consultants. Od sierpnia 2007 roku pracuje w kierownictwie spółki OKD, S.A. jako dyrektor ds. rozwoju i strategii, zastępca dyrektora generalnego oraz wiceprezes zarządu. Ze swej pozycji członka kadry kierowniczej najwyższego szczebla zarządzania spółki matki New World Resources (NWR) ponosi odpowiedzialność za zarządzanie organizacyjne OKD oraz nadzór nad innymi spółkami córkami NWR. W ramach ścisłego kierownictwa spółki bierze udział w przygotowaniu i realizacji długoterminowej strategii biznesowej.

 

Vladislav Sobol,

rzecznik OKD, S.A.

Atrakcje