Informacje prasowe

Kolejny wkład w projekt „Ostrawa 2015“: Muzeum Górnicze i Dolny Rejon „Witkowic“ będą się rozwijały wspólnie

OSTRAWA (3 czerwca 2010 r.) – Przodujące ostrawskie przedsiębiorstwa porozumiały się w sprawie wspólnych działań, które przyczynią się do istotnego podwyższenia poziomu opieki nad najważniejszymi zabytkami industrialnymi metropolii Moraw Północnych i Śląska – Dolnym Rejonem „Witkowic“ oraz Muzeum Górniczym OKD. Obydwoma placówkami będzie zarządzała spółka VÍTKOVICE HOLDING, część grupy maszynowo-mechanicznej VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, która już obecnie troszczy się o rozwój  Dolnego Rejonu „Witkowic“, a od 1 czerwca 2010 r. przejęła także zarząd Muzeum Górniczego. Spółka węglowa OKD, która zarządzała dotąd Muzeum Górniczym, będzie przy tym aktywnie uczestniczyć w inicjatywach muzeum także w przyszłości.

 

Unikatowy projekt łączący ekspozycje muzealne hutnictwa, górnictwa i przemysłu maszynowego zachowuje dla przyszłych pokoleń dziedzictwo związane z industrialną przeszłością miasta i nadaje Ostrawie wyjątkowości nie tylko w ramach Republiki Czeskiej, ale całej Europy. Z tego potencjału korzysta również projekt, z którym Ostrawa kandyduje do prestiżowego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2015.

 

„Vítkovice“ pragną obszar muzeum dalej rozwijać, podstawą jednak pozostanie ekspozycja górnicza z możliwością zjechania do podziemi. „W pierwsze fazie zajmiemy się rewitalizacją muzeum, na którą została już przyznana dotacja z funduszy Unii Europejskiej. W budynku cechowni i szatni łańcuszkowej powstanie na przykład centrum obsługi zwiedzających. Ekspozycje muzeum będą multimedialne i zwiedzający uzyska tu realne wyobrażenie o pracy w kopalniach. Sukcesywnie pragniemy zająć się także ożywieniem całego obszaru, który powinien stać się miejscem spędzania wolnego czasu i rozrywki. W połączeniu z ekspozycjami starych wielkich pieców i Świata Techniki, obejmującego również nowoczesne Science Learning Centrum w Dolnym Rejonie „Witkowic“, muzeum będzie jeszcze ciekawszą atrakcją dla turystów, ale także mieszkańców Ostrawy, niż było dotąd“ – sprecyzował plany rozwoju Muzeum Górniczego dyrektor generalny i prezes zarządu spółki „Vítkovice“ Holding Jan Světlík.

 

„Reaktywacja starych terenów przemysłowych, które nadal kształtują dzisiejsze niepowtarzalne oblicze Ostrawy, to coś, co absolutnie odróżnia Ostrawę od innych miast Republiki Czeskiej. Chcemy, żeby znów wróciło tu życie. Jeśli Ostrawa uzyska tytuł, czego dowiemy się 8 września, obydwa obszary będą należały nie tylko do wyszukiwanych celów turystycznych w mieście, ale będą także miejscem służącym do urządzania nadzwyczajnych programów kulturalnych“ – powiedział dyrektor projektu „Ostrawa 2015“ Čestmír Kopecký.

 

Zmiana właściciela Muzeum Górniczego, w sprawie której porozumiały się obydwie firmy, została zrealizowana po kilku miesiącach negocjacji, prowadzonych przede wszystkim z celem zapewnienia tych najlepszych warunków rozwoju Muzeum Górniczego. Dzięki efektom synergii będzie korzystna dla obydwu stron, a szczególnie dla przyszłości zabytków industrialnych w regionie ostrawskim.

 

Spółka OKD będzie nadal uczestniczyła w inicjatywach Muzeum Górniczego. „Nasza firmowa fundacja dodatkowo regularnie wspiera Klub Przyjaciół Muzeum Górniczego, a także Fundację „Landek“, która usiłuje o kultywowanie tradycji górniczych i do której głównych celów należy właśnie rozwój zabytków górniczych na terenie górniczej placówki muzealnej pod Landekiem. Dzięki aktywności tych organizacji w okresie ostatnich dwu lat sfinansowaliśmy na przykład rekonstrukcję portierni muzeum oraz budowę Osiedla Łowców Mamutów, które wzbogaciło ofertę skierowaną przede wszystkim do młodych gości muzeum. Muzeum zamierzamy wspierać także w następnych latach“ – mówi dyrektor Fundacji OKD Blanka Týřová.

 

Przejście obydwu zabytków na jednego właściciela wita także ostrawski magistrat. „Wierzę, że powiązanie obydwu zabytków przemysłowych będzie istotnym przyczynkiem do rozwoju Ostrawy jako miejsca do życia, edukacji, kultury i spędzania wolnego czasu. Zakładam, że miasto stanie się w ten sposób również bardziej atrakcyjne dla turystów. Jednoznacznie chodzi zatem o wkład w przyszłość Ostrawy“ – powiedział zastępca ostrawskiego prezydenta Lukáš Ženatý.

 

Integrację zabytków ocenia jako dodatni krok również Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny Ostrawa. „Choć w naszej branży technika posuwa się naprzód milowymi krokami, ważne jest, żeby studenci mogli wrócić także do korzeni górnictwa i hutnictwa, kóre są z naszym regionem ściśle związane“ – powiedział dziekan Wydziału Górniczo-Geologicznego Vladimír Slivka.

 

Muzeum Górnicze było w ostatnich latach wyszukiwanym celem turystów, ale stale węższe ukierunkowanie OKD na eksploatację, kiedy to firma wyzbyła się niemal wszystkich działalności nie związanych bezpośrednio z wydobyciem, przyhamowało jego rozwój. „Uświadamimy sobie, że ponosimy odpowiedzialność nie tylko za rozwój gospodarczy, ale także kulturalny Ostrawskiego. My sami jesteśmy jednak bardziej specjalistami w sprawach eksploatacji, niż w kultywowaniu i prezentacji tradycji górniczych. Wierzę, że dzięki połączeniu ideowemu i prawnemu Dolnego Rejonu „Witkowic” i Muzeum Górniczego uda się spełnić to ważne zadanie lepiej i na większą skalę, z korzyścią dla całego regionu“ – dodał dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Klaus-Dieter Beck.

 

Uwagi dla edytorów:

 

Dolny Rejon „Witkowic”

Narodowy zabytek kultury RC Dolny Rejon „Witkowic”, którego większa część należy do  grupy VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jest unikatowym ciągiem technologicznym od wydobycia węgla przez koksownię po produkcję żelaza. Monumentalna jest panorama całego obszaru, nazywanego też Ostrawskimi Hradczanami. Grupa maszynowo-mechaniczna przygotowuje obecnie szeroko zakrojony projekt deweloperski Nowe Witkowice, który obejmuje oprócz odnowy zabytków industrialnych także placówki naukowe, centrum szkolnictwa wyższego czy też publiczne boiska sportowe.

 

Muzeum Górnicze

Największe w RC muzeum górnictwa leży w dzielnicy Petrzkowice na obrzeżach Ostrawy, na południowo-wschodnim podnóżu wzgórza Landek, wznoszącego się nad spływem rzek Odry i Ostrawicy. Landek został w 1992 roku ogłoszony narodowym zabytkiem przyrody RC. Chodzi o światowej sławy tereny z punktu widzenia geologii, archeologii, historii, przyrody i górnictwa. Właśnie powiązanie Muzeum Górniczego jako zabytku techniki ze wzgórzem Landek jako narodowym zabytkiem przyrody z bogatą roślinnością i fauną nadaje temu obszarowi wyjątkowości i atrakcyjności. Unikatowe są szczególnie podziemne ekspozycje w autentycznych sztolniach zabytkowej Kopalni „Anselm” oraz ekspozycja ratownictwa górniczego, największa swego rodzaju w świecie.

 

Europejska Stolica Kultury

Międzynarodowy projektu Europejska Stolica Kultury (ESK) został zainaugurowany w 1985 roku z inicjatywy greckiej ministra kultury Meliny Mercouri. Tytuł ESK umożliwia dwu wybranym miastom przez okres jednego roku prezentować swoją kulturalną wyjątkowość i różnorodność. W 2015 roku tytuł powędruje do Belgii i Republiki Czeskiej. W chwili obecnej Ostrawa znajduje się w rundzie eliminacyjnej razem z zachodnioczeskim Pilznem. O tym, które miasto uzyska w 2015 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury zdecyduje we wrześniu 2010 r. trzynastoosobowe jury złożone siedmiu przedstawicieli instytucji europejskich oraz sześciu czeskich jurorów.

 

Po więcej informacji można zwrócić się do:

 

Michaela Hofmanová, PR i komunikacja projektu „Ostrawa 2015“

e-mail: michaela.hofmanova@ostrava2015.cz  

komórka: 732 372 424

 

Eva Kijonková, rzecznik „Vítkovice“ Holding

e-mail: eva.kijonkova@seznam.cz  

komórka: 721 857 097

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD

e-mail: vladislav.sobol@okd.cz  

komórka: 725 595 417

Atrakcje