Informacje prasowe

Konferencja: Modernizacja górnictwa przynosi wyzwania w zakresie bezpieczeństwa podczas eksploatacji węgla

OSTRAWICA – Zasadnicza modernizacja maszyn ścianowych i przodkowych w kopalniach spółki węglowej OKD przynosi z sobą rewolucyjne nowości w dziedzinie wentylacji, klimatyzacji oraz bezpieczeństwa w procesie wydobywania węgla. Spółka węglowa OKD stała się nie tylko w konsekwencji tych zmian partnerem międzynarodowej konferencji Wentylacja, odmetanowanie, klimatyzacja i bezpieczeństwo w górnictwie, której trzecia edycja odbyła się w dniach 16 i 17 września w beskidzkim hotelu „Sepetná“.

 

Eksperci w danej dziedzinie, nie tylko z OKD i wyspecjalizowanych firm, ale także ze sfery akademickiej, przybyli podzielić się swymi doświadczeniami oraz uzyskać doświadczenia nowe, które dynamiczne zmiany w branży przyniosły. „Istotna modernizacja technologii oznacza dla nas nie tylko duże zmiany, ale także duże wyzwania. W wyniku podnoszenia zainstalowanej mocy maszyn górniczych dochodzi do podnoszenia wymagań pod względem wentylacji i klimatyzacji. Problemy potrafiliśmy pomyślnie rozwiązać, jednak pozostają przed nami kolejne zadania,“ przybliżył Jan Matula, dyrektor techniczny OKD.

 

Konferencję zorganizowały Isntytut Naukowo-Badawczy Węgla (VVUÚ) oraz spółka „Montanex”, patronat nad nią objęli najwyżsi przedstawiciele Czeskiego Urzędu Górniczego, Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego Ostrawa (VŠB-TU), spółka węglowa OKD oraz firma Green Gas DPB.

 

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii VŠB-TU Vladimír Slivka zwrócił uwagę na problem niedostatecznej liczby absolwentów na kierunku, który przy tym daje dobre perspektywy zdobycia przyszłościowego zawodu. „Większość z was ma ponad 40 lat. Jest mi żal, że nie możemy wam zaoferować tylu kontynuatorów, ile byłoby trzeba,“ powiedział Slivka do uczestników konferencji. Jednocześnie podkreślił jej znaczenie nie tylko dla ekspertów, ale także dla pojmowania górnictwa jako całości. „Referaty na konferencji wzajemnie nas wzbogacą. Powiązania w górnictwie są historyczne, wywołują podświadomie stosunek do profesji i wzajemną solidarność,“ dodał.


Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.


Telefon:     596 262 293

Komórka:   725 595 417
E-mail:     vladislav.sobol@okd.cz

Internet:  www.okd.cz

 

Dla edytorów
Spółka węglowa OKD z grupy New World Resources jest największym pracodawcą na północy Moraw, zatrudnia mniej więcej 14 000 osób, kolejnych ponad 3000 pracowników eksploatuje węgiel na rzecz OKD za pośrednictwem firm zewnętrznych. Z działalnością poszczególnych kopalń są przy tym związane kolejne tysiące miejsc pracy w firmach, które zapewniają dla OKD dostawy towarów i usług. W 2008 roku spółka założyła Fundację OKD, do której corocznie wnosi 1 % z zysku brutto. W czasie dwu lat fundacja rozdzieliła między organizacjami pozarządowymi i gminami około 100 milionów koron.

Atrakcje