Informacje prasowe

Liczba wypadków górników zmalała w ub. roku o 17 procent

Ostrawa (28 stycznia 2010) – Hasło kierownictwa spółki węglowej OKD „Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu“ oraz inwestycje w nową technikę górniczą i sprzęt ochronny o wartości miliardów koron przynoszą swe owoce. Liczba rejestrowanych wypadków zatrudnionych w OKD oraz pracowników organizacji zewnętrznych zmalała w 2009 roku międzyrocznie o 17 procent.

 

„Ubiegłoroczne kluczowe wskaźniki w dziedzinie bezpieczeństwa są bardzo przyjazne, jednak nie możemy pofolgować. Polityka zarowej tolerancji wobec naruszania dyscypliny i bezpieczeństwa pracy będzie kontynuowana także w tym roku“ - powiedział dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer.

 

W dziedzinę bezpieczeństwa pracy górnicy zainwestowali w czasie dwu ostatnich lat ponad pół miliarda koron. „W tym roku dokończymy kompletną wymianę obuwia i ubrań roboczych, aparatów ucieczkowych, lamp osobistych i innego sprzętu używanego przez górników. Nasi ludzie mogą teraz korzystać z najnowocześniejszego wyposażenia, porównywalnego z górnictwem w Niemczech lub USA“ - sprecyzował Bayer.

 

Kolejne miliardy włożono w ramach projektu POP 2010 w nową technikę górniczą, która wyraźnie zmieniła warunki pracy pod ziemią.

 

„Bezpieczeństwo to jednak nie tylko sprzęt ochronny i nowa technika. Staramy się jednocześnie nieustannie wyszukiwać i analizować wszystkie ryzyka, identyfikować możliwe zagrożenia i wdrażać stale skuteczniejsze rozwiązania bhp. Pragniemy w ten sposób zapobiegać zagrożeniom i podnosić bezpieczeństwo pracy we wszystkich oddziałach produkcyjnych“ - dodał Bayer.

 

Ostrawska spółka węglowa OKD to firma córka spółki New World Resources (NWR). W 2009 roku zatrudniała średnio 14.331 osób. W zakładach pracy OKD pracowało również ponad 3000 pracowników firm zewnętrznych, partycypujących w eksploatacji węgla kamiennego w kopalniach OKD.

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Telefon:  596 262 293                           Komórka:  725 595 417
E-mail:     vladislav.sobol@okd.cz         Internet:   www.okd.cz

Atrakcje