Informacje prasowe

Miliardowe inwestycje OKD przyniosły wyższe bezpieczeństwo, lepsze wyniki ekonomiczne i wyższe zarobki pracowników

Miliardowe inwestycje OKD przyniosły wyższe bezpieczeństwo, lepsze wyniki ekonomiczne i wyższe zarobki pracowników
OSTRAWA (28 czerwca 2012 r.) – Spółka węglowa OKD wykazała w 2011 roku zysk brutto w wysokości 7,5 miliarda koron. Udało jej się też obniżyć wskaźnik częstości wypadków z 8,53 w 2010 r. do 7,87. „Nasze rezultaty potwierdzają, że weszliśmy na właściwą drogę. Od 2008 roku zainwestowaliśmy ponad 11 miliardów koron w najnowocześniejszy sprzęt wydobywczy, który przyniósł poprawę bezpieczeństwa pracy, a jednocześnie wyższą wydajność. OKD dzięki temu pozostaje siłą napędową czeskiego przemysłu nawet w czasie recesji ekonomicznej, dając zatrudnienie swoim ludziom, a także dziesiątkom tysięcy pracowników firm związanych z wydobyciem węgla“ - powiedział dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Klaus-Dieter Beck.

Produkcja OKD przedstawia istotny wkład w czeską gospodarkę, przyczyniając się przede wszystkim do utrzymania ruchu morawsko-śląskich hut, ciepłowni i elektrowni. W 2011 roku firma sprzedała 11,2 miliona ton węgla, z czego 5,1 miliona ton sprzedała na rynku krajowym; 41% węgla energetycznego i 40% węgla koksowego z produkcji OKD zużyto w województwie morawsko-śląskim. W 2011 roku spółka OKD odebrała materiały i części zamienne wartości 3,6 miliarda koron od mniej więcej 185 regionalnych dostawców, kolejne duże środki finansowe wydatkowała na usługi dla oddziałów górniczych. Inwestycje spółki OKD osiągnęły w ubiegłym roku wartość 4,5 miliarda koron, z czego wartość 3,5 miliarda przedstawiały inwestycje w nowe technologie, projekty udostępnienia kolejnych pokładów oraz w elementy bezpieczeństwa pracy. Spółka OKD należy do największych podatników w województwie, w skali krajowej uplasowała się w ubiegłym roku na 8. pozycji. Tytułem podatków i opłat zapłaciła 3,423 miliarda koron, jej pracownicy odprowadzili kolejne 1,431 miliarda koron.

W 2011 roku spółka zaczęła udzielać informacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (sustainability reporting) i przyczyniła się do opublikowania pierwszego całościowego „Raportu o zrównoważonym rozwoju spółki NWR za rok 2011”. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z regułami GRI (Global Reporting Initiative) na najwyższym poziomie A.

Jednym z głównych priorytetów OKD jest troska o własnych pracowników, którzy mogą korzystać z wielu ponadstandardowych przywilejów. Górnicy mają m.in. prawo do sześciotygodniowego urlopu lub pobytów rekondycyjnych. Średni miesięczny zarobek osób zatrudnionych w kopalniach wzrósł w 2011 roku międzyrocznie o prawie 6% (o 2051 koron) do 36 498 koron, przewyższając regionalną średnią o mniej więcej 50 procent. W dokształcanie swych pracowników oraz przygotowanie uczniów w szkołach zawodowych firma zainwestowała ponad 3,5 miliona koron, to jest cztery razy więcej, niż w roku 2010.

Firma jednocześnie dba o rekultywacje obszarów zdegradowanych działalnością górniczą. „Kiedy oglądam zdjęcia, jak wyglądało to w regionie karwińskim przed dziesięciu czy dwudziestu laty, to jest to nadzwyczajny postęp. Nasze wysiłki o zwrot terenów pogórniczych naturze i ludziom to nie czczy frazes,“ dodał Beck.

Wartość darów dla Fundacji OKD oraz miast i gmin z regionu wzrosła prawie pięciokrotnie do 146 milionów koron.


Vladislav Sobol, rzecznik OKD
Komórka: 725 595 417 E-mail: vladislav.sobol@okd.cz

Atrakcje