Informacje prasowe

Najdłuższy tunel w Czechach połączył setki metrów pod ziemią kopalnie „Karwina” i „Darków”

Najdłuższy tunel w Czechach połączył setki metrów pod ziemią kopalnie „Karwina” i „Darków”

Ostrawa (10 stycznia 2013 r.) – Unikatowe podziemne wyrobisko, niemal o jedną trzecią dłuższe od najdłuższego czeskiego tunelu drogowego, wybudowali górnicy na głębokości prawie 900 metrów między kopalniami „Karwina” i „Darków”. Trzykilometrowy przekop, którego szerokość dochodzi w najszerszych miejscach do niemal 9 metrów i wysokość do 5,5 metra, przyniesie spółce OKD w przyszłości duże oszczędności i da nowe możliwości w transporcie węgla, materiałów i pracowników.

 

Według informacji kierownictwa OKD, chodzi o inwestycję strategiczną. „Przekop umożliwi transport węgla wyeksploatowanego w podziemiach ruchu „ČSA” Kopalni „Karwina” do nowoczesnego zakładu przeróbczego węgla Kopalni „Darków”, którego moc przerobowa nie była dotąd w pełni wykorzystana. Zamknięcie przestarzałego zakładu przeróbczego węgla w Kopalni „Karwina” przyniesie oprócz oszczędności także poprawę środowiska w regionie karwińskim, gdyż darkowski zakład jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie światowej klasy, z minimalnymi wpływami na środowisko“ - dodał dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Ján Fabián.

 

Nadzwyczajna była precyzja mierniczych, którzy musieli zapewnić, aby wyrobisko drążone jednocześnie ze strony obydwu kopalń połączyło się w jedną całość. „Trafiono dokładnie. Rozbieżności rzędu centymetrów to w tych warunkach naprawdę precyzja godna podziwu“ - uwypuklił pracę specjalistów dyrektor techniczny OKD Jan Matula.

 

Drążenie przekopu miało trwać według pierwotnych założeń do końca 2012 roku, w rzeczywistości jednak obydwie części wyrobiska połączono już 12 grudnia. Podczas budowy chodnika górnicy zużyli ponad 10 tysięcy ton betonu, zainstalowali ponad 9 tysięcy metrów rurociągów i zabudowali ponad 4 tysiące ton materiałów. Obecnie w przekopie instaluje się przenośniki i inny potrzebny sprzęt. W pełnym ruchu powinien znajdować się od lipca.

 

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

 

Telefon:           596 262 293                           Komórka:        725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz            Internet:          www.okd.cz

Atrakcje