Informacje prasowe

Nie zmarnuj swego talentu! Spółka OKD rozwija potencjał zmotywowanych pracowników

Nie zmarnuj swego talentu! Spółka OKD rozwija potencjał zmotywowanych pracowników

KARWINA (8 października 2014) – Spółka wydobywcza otwarła program Nie zmarnuj swego talentu!, który polega na intensywnej pracy i kształceniu zmotywowanych pracowników firmy. Właśnie w nich spoczywa, zdaniem OKD, przyszłość spółki, do której przygotowuje się bez względu na trudny okres. Do pierwszej edycji programu wybrano 21 osób, zarówno z produkcji, jak i z administracji firmy, które mają być przygotowane do objęcia wyższego stanowiska w ramach firmy.

Również w trudnych czasach, w których przychodzi aktualnie istnieć spółce OKD, nieustannie obowiązuje zasada, zgodnie z którą wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy są najważniejszym elementem składanki, jaka predestynuje o przyszłości firmy. Z tego powodu przygotowała program, którego celem jest odnalezienie w zespole pracowników, którzy wyróżniają się nie tylko talentem i potencjałem, ale także mają odpowiednią motywację do wspinania się po szczeblach kariery. O ile wybrani kandydaci odniosą sukces, mogą w przyszłości objąć powstałe wakaty na stanowiskach kierowniczych.

„W ramach rocznego programu pracowników czeka intensywny program kształcenia, który ma na celu rozwinąć ich kompetencje menedżerskie, nauczyć ich pracy zespołowej oraz podstaw zarządzania projektami lub ulepszyć ich umiejętności prowadzenia prezentacji. Każdemu z wybranych kandydatów poza tym zostanie przydzielony tak zwany mentor, który pomoże mu poznać wszelkie aspekty funkcjonowania firmy w dziedzinie jego specjalizacji,“ mówi dyrektor Ośrodka Usług Personalnych OKD Radka Naňáková.

Właśnie mentorzy wywodzący się z kadry dyrektorskiej oraz kierowników zespołów pozostaną do dyspozycji kandydatów i będą szczegółowo omawiać z nimi funkcjonowanie OKD w konkretnych dziedzinach, aby utalentowani pracownicy poznali dogłębnie dziedzinę, w której pragną się w przyszłości zrealizować i awansować.

Pracownicy włączenie do programu byli wybrani w dwuetapowym konkursie, który miał za zadanie stwierdzenie, dla jakiej pozycji w firmie ma kandydat predyspozycje, jakie są jego mocne i słabe strony, czy jest w stanie myśleć koncepcyjnie, innowacyjnie, logicznie i twórczo.

Warunkiem przyjęcia do programu były - poza co najmniej wykształceniem średnim zakończonym egzaminem maturalnym - ponadprzeciętna wydajność pracy, wysoki potencjał, gotowość do dalszego kształcenia i rozwijania własnego talentu. Wymagano co najmniej podstawową znajomość języka angielskiego. Mniej więcej sześć najlepszych pracowników będzie mogło po zakończeniu programu wziąć udział w praktyce za granicą, która potrwa do trzech miesięcy.

„Również w aktualnych trudnych czasach musimy przygotowywać się na przyszłość. Nasza związana jest z wykwalifikowanymi i dobrze zmotywowanymi ludźmi. Będą nam potrzebne osoby, które stopniowo zastąpią aktualnych pracowników na stanowiskach kierowniczych. Tylko w taki sposób możemy osiągać sukces. Nie chcemy szukać nowych pracowników poza OKD. Wiemy, że w naszym zespole jest dosyć dużo zmotywowanych i zdolnych ludzi i dlatego uważamy za naturalne, że będziemy wybierać między tymi, którzy znają funkcjonowanie koncernu wydobywczego od wewnątrz, a więc najlepiej,“ mówi dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava.

Atrakcje