Informacje prasowe

Nowa fundacja OKD wesprze dobroczynność, sport, ekologię i oświatę

Nowa fundacja OKD wesprze dobroczynność, sport, ekologię i oświatę

OSTRAWA, 21. listopada 2007 r. – Spółka węglowa OKD przygotowuje na styczeń rozpoczęcie działalności swojej fundacji, która będzie wspierać projekty dobroczynne, sport, ekologię, oświatę, naukę i badania oraz kulturę. Większość finansów zasili projekty w okręgu morawsko-śląskim, ok. jednej piątej środków będzie przeznaczonych na pomoc innym zamierzeniom po całej Republice Czeskiej. „OKD popiera ciekawe projekty długookresowo, na przykład w tym roku wyda na sponsoring ponad 35 milionów koron. Po założeniu fundacji środki te jeszcze wzrosną“ – powiedział Zdeněk Bakala, wiceprezes zarządu spółki New World Resources, która jest 100-% właścicielem OKD.

 

Pomysł założenia firmowej fundacji jest logicznym uwieńczeniem wszystkich dotychczasowych działań sponsorskich firmy. „OKD jako jeden z najważniejszych zakładów w okręgu morawsko-śląskim wspiera wiele wydarzeń kulturalnych, sponsoruje kluby sportowe, inwestuje w zabytki industrialne, pomaga sierotom górniczym. Postanowiliśmy nadać wszystkim tym projektom jednolity wizerunek i skupić je w fundacji, która będzie wszelkie działania koordynować“ – uzupełnił prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck.

 

Pod względem wysokości rozdzielanych środków fundacja zajmie miejsce wśród największych w Czechach, przeważająca większość finansów pozostanie przy tym na północy Moraw. „Będziemy wspierać projekty z najróżniejszych dziedzin, które regionowi i jego mieszkańcom przyniosą pożytek. Równocześnie chcemy poprzeć mniejsze organizacje nonprofitowe przy tworzeniu projektów dla dotacji z Unii Europejskiej“ – sprecyzowała Petra Mašínová, dyrektor ds. PR a komunikacji OKD. Budżet i priorytetowe zakresy na rok przyszły OKD opublikuje w grudniu.

Atrakcje