Informacje prasowe

Nowa klimatyzacja w Kopalni „ČSM“ przyniesie poprawę warunków pracy górników

Nowa klimatyzacja w Kopalni „ČSM“ przyniesie poprawę warunków pracy górników

OSTRAWA (3 kwietnia 2009) – Spółka węglowa OKD finalizuje kolejną dużą inwestycję, która przyniesie poprawę warunków pracy górników. W podziemiach Kopalni „ČSM“, gdzie panowały najtrudniejsze warunki mikroklimatyczne w ramach całego zagłębia, firma instaluje nową klimatyzację centralną wartości ponad 400 milionów koron. Budowa klimatyzacji, która dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii przyniesie również obniżenie zużycia wody i energii elektrycznej, zostanie zakończona w połowie roku.

 

„W niekórych pokładach praca była z powodu niesprzyjających warunków mikroklimatycznych rzeczywiście trudna i uciążliwa, nowy sytem przyniesie jednak istotną poprawę. Obecnie możemy zainstalować na każdym stanowisku pracy taką moc chłodzącą, która w konkretnym miejscu pracy obniży temperaturę i umożliwi kontynuować ruch bez przerw mikroklimatycznych“ – powiedział dyrektor Kopalni „ČSM“ Josef Kasper.

 

Produkcja chłodu odbywa się teraz na powierzchni, dzięki czemu nie trzeba było instalować w kopalni żadnych nowych urządzeń elektrycznych, czyli kolejnych potencjalnych źródeł ciepła. „Wielkim plusem inwestycji jest też pięciokrotne zmniejszenie zużycia wody“ – dodał dyrektor Kasper.

 

Główną część klimatyzacji centralnej tworzą nowoczesna maszynownia wyposażona w jednostkę do produkcji wody chłodzącej o całkowitej mocy 10 MWt, która dzięki bezpośredniemu chłodzeniu wody w wieżach chłodzących umożliwia osiąganie istotnych oszczędności energetycznych, dalej trzykomorowy wymiennik, coś w rodzaju serca całego systemu, umieszczony ponad 800 metrów pod powierzchnią, oraz ponad 55 kilometrów rurociągów. Po zakończeniu drugiego etapu w czerwcu 2009 r. całościowa moc systemu wzrośnie do 15 MWt.

 

Kopalnia „ČSM“ produkuje rocznie około 2,5 mln ton węgla kamiennego. Plany eksploatacji zakładają kontynuowanie wydobycia przez co najmniej 20 lat. Kopalnia zatrudnia około 3200 własnych pracowników, kolejnych 700 osób pracuje przy eksploatacji węgla za pośrednictwem firm zewnętrznych. Kopalnia „ČSM“ jest jedą z czterech kopalń spółki węglowej OKD, której właścicielem jest holenderska spółka New World Resources N. V.

 

 

Vladislav Sobol,

rzecznik, OKD, S.A.

Atrakcje