Informacje prasowe

Nowa szychta otwiera Ośrodek Doradczy w Karwinie

Nowa szychta otwiera Ośrodek Doradczy w Karwinie

KARWINA (20 maja 2015) – Program Nowa szychta, za jego pośrednictwem spółka OKD przy współpracy Fundacji OKD wspomaga pracowników opuszczających spółkę węglową w szukaniu nowej pracy lub otwarciu własnego biznesu, będzie dostępny w samym śródmieściu Karwiny przy ulicy Wyzwolenia.

Program Nowa szychta wchodzi w nową fazę. Z dniem 1 czerwca bowiem otworzą się podwoje Ośrodka Doradczego przy ulicy Wyzwolenia w Karwinie. W nowych pomieszczaniach chętni będą mogli skorzystać z usług świadczonych w ramach obydwu filarów, na których oparty jest program: Z fundacją za pracą i Wsparcie przedsiębiorczości. Od doradztwa społeczno-psychologicznego pomagającego z rozwiązywaniem problemów w pracy i w domu, na które ma negatywny wpływ utrata pracy, przez szkolenia podnoszące szansę na znalezienie nowej pracy, treningowe rozmowy kwalifikacyjne - aż po indywidualne doradztwo we wszystkich kwestiach potrzebnych do otwarcia własnego biznesu.
Ośrodek będzie miał do dyspozycji również własną giełdę pracy i bazę wolnych miejsc, która będzie aktualizowana na podstawie zapotrzebowań i wymagań pracodawców, których udało się pozyskać do współpracy, i to nie tylko w ramach województwa morawsko-śląskiego.

„Otwarcie Ośrodka Doradczego w Karwinie to znaczący krok do przodu, dzięki niemu nasze usługi będą bardziej dostępne dla obywateli regionu Kawińskiego. Nie będą musieli troszczyć się o dojazd do naszych dotychczasowych ośrodków i koszty z tym związane. Przecież większość pracowników OKD mieszka na stałe w Karwińskim,“ mówi menedżerka programu Z fundacją za pracą Michaela Kühtreiberová.

Ośrodek otwarty jest w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8 do 14, w środy w godzinach od 8 do 12, w czwartki i piątki według indywidualnych uzgodnień z klientami.

Program Nowa szychta powstał na jesieni roku ubiegłego w reakcji na spadkujący profil produkcji w OKD, do którego należało dostosować ilość pracowników. Spółka OKD podchodzi do tego problemu odpowiedzialnie i podaje pomocną dłoń opuszczającym ją pracownikom poprzez realizację opisywanego projektu pomagającego w rozpoczęciu nowej kariery. Do chwili obecnej zwróciło się do nas 100 byłych pracowników OKD, z czego mniej więcej jedna czwarta uzyskała już pomoc, na przykład przez pozyskanie nowej pracy.

Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.
Komórka: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz

Atrakcje