Informacje prasowe

OKD: Górnicy widzą w zwierciadłach, kto odpowiada za ich bezpieczeństwo

OSTRAWA (14 czerwca 2010 r.) – Spółka węglowa OKD umieściła w swych kopalniach zwierciadła z nietradycyjnym napisem: „Ten człowiek odpowiada za twoje bezpieczeństwo“. Każdy górnik może w ten sposób przed początkiem zmiany przypomnieć sobie, że bezpieczeństwo pracy pod ziemią zależy przede wszystkim od niego samego. Nowe lustra są elementem szeroko zakrojonej kampanii, mającej na celu zmniejszenie liczby wypadków przy pracy.

 

zwierciadło„Chcemy zaangażować wszystkich pracowników w ciągłą poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i w perspektywie pięciu lat obniżyć częstość wpadków o więcej niż połowę w porównaniu ze stanem obecnym“ - wytłumaczył sens nowej kampanii bezpieczeństwa dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer.

 

„Pracownicy powinni natychmiast przy wejściu do przedsiębiorstwa i potem przed zjazdem na dół uświadomić sobie, że przychodzą do pracy zdrowi i że jest maksymalnie pożądane, żeby w takim samym stanie wrócili do domu” - dodał Bayer.

 

W bezpieczeństwo i higienę pracy górnicy zainwestowali w okresie ostatnich dwu lat ponad pół miliarda koron. Firma nabyła dla swych pracowników nowe obuwie robocze, ubrania robocze, aparaty ucieczkowe, lampy osobiste, metanomierze i inne pomoce używane podczas pracy.

 

„Nasi ludzie mogą teraz korzystać z najnowocześniejszego sprzętu porównywalnego z górnictwem w Niemczech czy USA” - sprecyzował Bayer. Kolejne miliardy zainwestowano w ramach programu POP 2010 w nową technikę, która w istotny sposób zmieniła warunki pracy pod ziemią. Liczba wypadków przy pracy w OKD spadła międzyrocznie o 17 procent.

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Telefon:         596 262 293                    Komórka:       725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz  Internet:         www.okd.cz

Atrakcje