Informacje prasowe

OKD i Katowicki Holding Węglowy założyły Europejską Platformę Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

OKD i Katowicki Holding Węglowy założyły Europejską Platformę Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Ostrawa/Katowice (18 marca 2013 r.) – Spółka węgla kamiennego OKD i Katowicki Holding Węglowy podpisem umowy zatwierdziły powołanie Europejskiej Platformy Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Celem projektu jest ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w obydwu spółkach węglowych, ale także u kolegów z branży, którzy mogą do tej otwartej platformy dołączyć. Do osiągnięcia tego celu przyczynią się wzajemne konsultacje, szkolenia i prezentacja przykładów dobrych praktyk, prowadzących do podniesienia bezpieczeństwa pracy górników w miejscach pracy wszystkich partycypujących spółek, oraz ich realizacja.  

 

Dla spółki OKD bezpieczeństwo pracy to priorytet. W czasie minionych pięciu lat firma zainwestowała ponad 700 milionów koron w sprzęt ochrony indywidualnej górników, realizuje liczne kampanie motywujące i edukacyjne oraz szereg innych kroków mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i poziomu środowiska pracy w kopalniach. Słuszność obranej drogi potwierdza malejąca liczba wypadków, która obniżyła się w czasie ostatnich pięciu lat o połowę.

 

Zawarcie umowy ze spółką KHW jest ważne także przez pryzmat transgranicznej wymiany doświadczeń oraz konsultacji nad praktycznymi zagadnieniami w zakresie dalszego podnoszenia bezpieczeństwa pracy."Warunki, w jakich wydobywany jest węgiel kamienny w OKD, należą do najtrudniejszych w świecie. Porównywalne są tylko z kopalniami w polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Dlatego współpraca z KHW i innymi kolegami w zakresie bezpieczeństwa pracy jest dla nas bardzo ważna. Chętnie zapoznamy się z tym, co robią nasi koledzy w Polsce inaczej, a w razie, że te praktyki i procedury będą możliwe do zaaplikowania także w naszych warunkach, będziemy starali się wdrożyć je również w kopalniach OKD.

Tak samo chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami, ponieważ w minionych latach wykonaliśmy w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa pracy naprawdę dużo i zrównaliśmy się pod tym względem z najbardziej liczącymi się firmami na świecie. Pomimo to na drodze do ruchu bez wypadków stoi przed nami nadal wiele zadań i pracy. Celem naszych codziennych usiłowań musi być to, żeby wszyscy nasi górnicy wrócili z pracy do swych rodzin w zdrowiu“ - mówi prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Ján Fabián.

 

Zdaniem prezesa zarządu KHW Romana Łoja teraz, kiedy granice w Europie nie dzielą, a łączą, nadszedł czas, by dzielić się doświadczeniami i dobrymi praktykami, jak dalej podnieść bezpieczeństwo pracy w kopalniach obu spółek, które są jednocześnie gotowe do współpracy w tym zakresie z innymi firmami europejskimi.

 

„Poprzez wzajemne wizyty dzielić się będziemy dobrymi pomysłami, inspirować innowacyjnymi rozwiązaniami, wspólnie analizować ryzyka, by stale poprawiać poziom bezpieczeństwa pracy w naszych kopalniach. A wszystko po to, by osiągnąć cel, o którym mówi jedna z zasad naszej Polityki BHP: Każdy pracownik wraca zdrowo i bezpiecznie do domu. Codziennie“ - dodaje wiceprezes zarządu KHW ds. pracy Waldemar Mróz.

 

 

Vladislav Sobol

mluvčí OKD, a.s.

Telefon:           596 262 293                           Mobil:  725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz          Web: www.okd.cz

Atrakcje