Informacje prasowe

OKD kształci górników przy pomocy tablic interaktywnych

STONAWA (9 lutego 2010) – Centralny Ośrodek Edukacyjny OKD, w którym spółka węglowa zaczęła kształcić górników i innych pracowników, to dosłownie rewolucja w systemie firmowej edukacji. Podczas kiedy jeszcze niedawno kursy odbywały się w lokalach poszczególnych kopalń lub u zewnętrznych lektorów, a głównym materiałem edukacyjnym były filmy na kasetach wideo, dziś OKD kształci swych pracowników w nowym Centralnym Ośrodku Edukacyjnym (CVS) na terenie Kopalni „Darków”, wyposażonym w tablice interaktywne i stanowiska komputerowe.

 

„Był to duży skok zarówno dla górników, jak i lektorów, przyzwyczajonych dotąd do odtwarzaczy wideo, czarnej tablicy i kredy. Nowość jednak szybko się zadomowiła. Już po pierwszych miesiącach można powiedzieć, że proces kształcenia stał się dzięki centralizacji bardziej efektywny i reprezentuje dużo wyższy poziom” - powiedział zastępca dyrektor finansowej i personalnej OKD Libor Dürrer.

 

Centralny Ośrodek Edukacyjny prowadzi wstępne szkolenia pracowników dołowych i powierzchniowych z poszczególnych kopalń regionu karwińskiego oraz większość kursów rekwalifikacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji oraz kursów specjalistycznych, włącznie z okresowymi szkoleniami z BHP. Dzięki pojemności 298 miejsc należy do największych na Morawach. Centrum posiada 12 klasopracowni, w tym trzy z 70 stanowiskami są wyposażone w komputery, które służą do nauki pracy na PC, a w przyszłości będą wykorzystywane także do kształcenia metodą e-learningu. Każda klasa posiada własną tablicę interaktywną.

 

Centralny Ośrodek Edukacyjny OKD posiada również filię przy Kopalni „Pasków”. Ta ma pojemność 100 miejsce w pięciu klasach, z których jedna jsest komputerowa i jest wyposażona w tablicę interaktywną.

 

Właścicielem OKD jest spółka New World Resources (NWR), do której obok OKD należą także spółka OKK Koksownie oraz firmy NWR KARBONIA i NWR Energy. W 2009 roku spółka OKD zatrudniała 14.331 osób (tzw. średnia liczba zatrudnionych). Średnie miesięczne płace górników wynosiły około 29 tysięcy koron.

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Telefon:  596 262 293                      Komórka:   725 595 417
E-mail:     vladislav.sobol@okd.cz    Internet: www.okd.cz

Atrakcje