Informacje prasowe

OKD połączy kierownictwa kopalni „Lazy“ i „ČSA“, powstanie z nich Kopalnia „Karviná“

OKD połączy kierownictwa kopalni „Lazy“ i „ČSA“, powstanie z nich Kopalnia „Karviná“

Ostrawa (31 marca 2008 r.) – Spółka OKD od początku kwietnia połączy kierownictwa Kopalni „Lazy“ i Kopalni „ČSA“, które eksploatują węgiel kamienny pod Karwiną i Orłową. Połączone kopalnie będą pracowały pod nową nazwą Kopalnia „Karviná“. Dzięki jednolitemu kierownictwu obie kopalnie powinny poprawić wzajemną koordynację i przez to podnieść efektywność wydobycia węgla i poprawić warunki bezpieczeństwa dla górników. „Jest to logiczne uwieńczenie współpracy obu kopalni, które pod ziemią były już połączone od lat. Na wydziałach dołowych nie dojdzie do żadnych zmian, przewidujemy także zachowanie planowego wydobycia węgla“ – sprecyzował dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Klaus-Dieter Beck.

 

„Ekonomika połączonej kopalni będzie lepsza niż ich wcześniejsze samodzielne gospodarowanie. Największe korzyści oczekujemy jednak w zakresie uproszczenia zarządzania ruchem, poprawy dostępności stanowisk pracy oraz lepszej organizacji pracy zatrudnionych na powierzchni i pracowników dołowych“ – wyjaśnił Beck.

 

Kopalnią „Karviná“ będzie kierował Pavel Hadrava, dotychczasowy dyrektor Kopalni „Paskov“. W Paskowie zastąpi go Vladislav Szmek z Kopalni „Darkov“. Obecni dyrektorzy kopalni „Lazy“ i „ČSA“ obejmą nowo utworzone stanowiska w wyższym kierownictwie spółki OKD.

 

Liczba pracowników OKD po połączeniu kopalni istotnie się nie zmieni. „W trakcie roku bieżącego stopniowo dokończymy zmianę organizacji zarządzania, co przyniesie obniżenie liczby pracowników na niektórych stanowiskach kierowniczych. Większość pracowników zwolnionych z Kopalni „Karviná“ znajdzie zajęcie na innych kopalniach i placówkach spółki, gdzie OKD potrzebuje doświadczonych fachowców“ – powiedział Hadrava.

 

Spółka OKD zatrudniała pod koniec lutego około 15 200 osób i kiolejnych prawei 1500 pracowników w spółkach-córkach. Następnych ponad 3500 górników pracuje dla OKD za pośrednictwem firm dostawczych. Oprócz Kopalni „Karviná“ z zakładami „Lazy“ i „ČSA“ węgiel w OKD jest wydobywany także w kopalniach „ČSM“ i „Darkov“ w Kawińskiem oraz w Kopalni „Paskov“ we frydecko-misteckiem.

 

Właścicielem spółki akcyjnej OKD jest holenderska spółka New World Resources B. V.

Atrakcje