Informacje prasowe

OKD ponownie otwiera Centrum Zatrudnienia w Karwinie

OSTRAWA (20 sierpnia 2009) – Spółka węglowa OKD ponownie otwarła Centrum Zatrudnienia w Karwinie-Nowym Mieście. Firma planuje uzupełnić liczbę wykwalifi kowanych pracowników na dołowych stanowiskach pracy.

 

Jak poinformował zastępca dyrektora finansowego i personalnego OKD Libor Dürrer, do końca 2009 roku kopalnie pragną zatrudnić ponad 200 górnikow. „Nasza spółka jest zainteresowana przede wszystkim wykwalifikowanymi gornikami do pracy w wyrobiskach ścianowych i chodnikowych, ale także ślusarzami i elektrykami dołowymi. Szansę znaleźć zatrudnienie mają wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli szkołę zawodową, zwłaszcza na kierunkach maszynowym lub elektrycznym. Tych wszystkich możemy szybko przygotować do pracy pod ziemią. Warunkiem zatrudnienia jest dobry stan zdrowia oraz chęć do pracy” – powiedział Libor Durrer.

 

Przeciętne płace w OKD wyraźnie przewyższają regionalną średnią, pomimo to spółka oferuje swym pracownikom liczne przywileje. Mogą na przykład uzyskać mieszkanie na korzystnych warunkach, mają do dyspozycji 6 tygodni urlopu. Dzieci górnikow mogą skorzystać z systemu stypendiow przyznawanych w razie obrania wytypowanych kierunków edukacji w szkołach średnich lub na uczelniach wyższych. OKD to perspektywiczna firma, która inwestuje w nową technikę, wdraża nowoczesne rozwiązania BHP i kupuje najnowocześniejszy sprzęt ochronny.

 

(bk)

Atrakcje