Informacje prasowe

OKD przeznaczy 1,5 mln koron na szkody powodziowe w Karwińskiem

OSTRAWA (26 maja 2010 r.) – Spółka węglowa OKD ofiaruje 1,5 miliona koron na usuwanie szkód powodziowych w regionie karwińskim. Pieniądze podzieli między gminy poszkodowane przez wielką wodę, po dwadzieścia tysięcy przekaże także właścicielom zalanych domów, znajdujących się bezpośrednio na obszarze objętym działalnością górniczą.

 

Środki finansowe przeznaczone dla gmin, OKD prześle do Karwiny, Stonawy i Dąbrowy; o sposobie ich wykorzystania zdecydują miejscowi radni. „Spółka OKD i poszczególne gminy potrzebują się nawzajem, to sprawa uwarunkowana historycznie. Chcemy jasno pokazać, że mogą na nas zawsze liczyć. Nie tylko w czasach dobrych, ale także wtedy, kiedy woda leje się im do butów – w tym wypadku dosłownie” – wytłumaczył dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Klaus-Dieter Beck.

 

Natychmiastową pomoc dotkniętemu powodzią regionowi zaoferowała już w minionym tygodniu Fundacja OKD, która wydzieliła na ten cel ze swego funduszu kryzysowego 500 tysięcy koron. Pierwszych 50 tysięcy fundacja natychmiast przekazała wolontariuszom z ostrawskiej grupy Czeskiego Czerwonego Krzyża, którzy koordynowali prace ratunkowe w Karwińskiem. „Dzięki naszemu wsparciu mogli nabyć najpotrzebniejsze rzeczy, na przykład środki dezynfekcyjne lub oleje napędowe“ - powiedziała prezes zarządu Fundacji OKD Petra Mašínová. Kolejne pieniądze fundacja rozdzieli między organizacje pozarządowe lub szkoły dotknięte powodziami.

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Telefon:         596 262 293                    Komórka:       725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz  Internet:         www.okd.cz

Atrakcje