Informacje prasowe

OKD wygrywa nagrodę w dziedzinie PR za swój program Odpowiedzialności Korporacyjnej

OKD wygrywa nagrodę w dziedzinie PR za swój program Odpowiedzialności Korporacyjnej

New World Resources N.V. (NWR) z radością zawiadamia, że jego spółka zależna - OKD – otrzymała nagrodę w kategorii Odpowiedzialności Korporacyjnej i Filantropii przyznawaną w ramach krajowego Czeskiego Konkursu Public Relations (Czech Public Relations Awards). Nagroda podsumowuje dokonania Spółki na polu rekultywacji i w ramach innych inicjatyw ukierunkowanych na służenie lokalnym społecznościom realizowanych w ciągu ostatnich lat. We wtorek wieczorem Petra Mašínová, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej NWR, odebrała nagrodę w imieniu Spółki  podczas uroczystości w Praskim Hotelu Marriott. Towarzyszyli jej przedstawiciele agencji Bison Rose, która brała udział w tworzeniu i realizacji strategii komunikacji.

 

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyróżnienia, które podkreśla nieustające starania OKD, a także całej Grupy NWR, aby podchodzić do otoczenia Spółki z poczuciem odpowiedzialności. Nagroda podsumowuje dokonania wszystkich naszych pracowników, którzy uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji działań Fundacji OKD ukierunkowanych na rekultywację otoczenia, działalność sponsoringową i realizację nowych projektów podjętych w ciągu ostatnich lat”, powiedziała Petra Mašínová.

 

W 2008 r. spółka OKD znacząco zmieniła priorytety swoich działań z zakresu CSR. Obok prowadzenia działań sponsoringowych koncentrujących się na kulturze i sporcie, utworzyła fundację korporacyjną, która rozdystrybuowała ponad 62 miliony czeskich koron w ramach 403 projektów wspierających ochronę zdrowia, rozwiązywanie problemów społecznych, edukację, wypoczynek, mniejszości narodowe oraz odnawianie parków i terenów szkół. Działania te były wspierane przez rozległą kampanię informacyjną angażującą wpływowe osobistości z regionu, włączając w to przedstawicieli sektorów publicznego, akademickiego i komercyjnego, którzy docenili poświęcenie spółki górniczej dla rozwoju nauki, sportu, kultury i ochrony środowiska.

 

Czech Public Relations Award

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (The Association of Public Relation Agencies - APRA) przyznaje Czeskie Nagrody Public Relations od 2006 r. Projekty PR są oceniane z punktu widzenia strategii biznesowej spółki, rozwiązań kreatywnych, zgodności z zasadami etycznymi branży i skali wpływu na działalność i reputację danej spółki.

 

Vladislav Sobol, rzecznik, OKD, S.A.

E-mail: vladislav.sobol@okd.cz

Atrakcje