Informacje prasowe

Podstawowe informacje o zmianach w OKD

Podstawowe informacje o zmianach w OKD
Grupa OKD przeszła ostatnio wiele zmian, których celem było przede wszystkim uproszczenie struktury organizacyjnej i majątkowej. Aktualna struktura spółki jest bardziej przejrzysta. OKD postanowiło skupic się tylko na tej działa skupić się tylko na tych obszarach, które bezpośrednio dotyczą głównego przedmiotu jej działalności gospodarczej - wydobycia węgla kamiennego. Zmiany te zostały bardzo pozytywnie przyjęte zarówno przez czeskie, jak i europejskie grono specjalistów.

Jednym z celów perspektywicznych spółki stało się zyskanie przez nią większego znaczenia w Europie. Jedną z przesłanek działania na międzynarodowym obszarze jest obecność w zarządzie spółki najlepszych zagranicznych menedżerów.

Do takich specjalistów należy dr Klaus-Dieter Beck (patrz notatka). Pod koniec maja został on szefem zarządu, zaś w czerwcu podjęto decyzję o mianowaniu go z dniem 1 lipca dyrektorem generalnym spółki OKD. Beck zastąpi na tym stanowisku byłego dyrektora Josefa Goje i w ten sposób połączy funkcje szefa zarządu z zarządzaniem wykonawczym.

W osobie dr. Klausa-Dietera Becka OKD zyskało znaczące wsparcie zarówno, jeśli chodzi o wyjątkowe połączenie specjalistycznych umiejętności, jak i wieloletnie doświadczenia z pracy w wielu spółkach wydobywczych w Europie Środkowej i za oceanem. Jednym z pierwszych zadań dr. Becka jest wzmocnienie czołówki zarządu OKD za sprawą kolejnych, doświadczonych, uznanych na świecie menedżerów. W związku z tym w najbliższym czasie grono kierownicze spółki OKD poszerzy się o trzech renomowanych członków, posiadających bogate doświadczenia w swojej dziedzinie.

Dowodem przyjęcia właściwego kierunku zmian są pozytywne reakcje zagranicznych inwestorów i partnerów. Spółka-matka NWR odniosła znaczący sukces debiutując na rynkach kapitałowych emisją swoich papierów dłużnych, co niewątpliwie świadczy o bardzo dobrych wynikach operacyjnych całej grupy. Aktualnie NWR rozważa rozszerzenie ekspansji na europejskie rynki kapitałowe.

Notatka:
Dr Klaus-Dieter Beck uzyskał stopień doktora inżynierii górniczej na Uniwersytecie Reńsko – Westfalskim w niemieckim Aachen. W ramach swojej pracy zawodowej od roku 1996 do roku 1998 był generalnym menedżerem ds. wydobycia w spółce Ruhrkohle Bergbau AG. Potem został wiceprezydentem firmy wydobywczej Riverton Coal Inc. Tam pracował do 1999 roku, kiedy to przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Tu, aż do czasu swego odejścia do OKD, pełnił funkcję wiceprezydenta ds. planowania i ingeneeringu w spółce węglowej Foundation Coal Holdings Inc. Za sprawą swych umiejętności przyczynił się do wyraźnego wzrostu ekonomicznego oraz dalszego pomyślnego rozwoju zarządzanej spółki.

Věra Breiová
Rzecznik prasowy OKD a.s.
Atrakcje