Informacje prasowe

Pracownicy OKD będą mieli wyższy dodatek urlopowy

OSTRAWA (3 czerwca 2010 r.) – Górnicy i praweie wszyscy inni pracownicy spółki węglowej OKD będą mieli wyższe dodatki urlopowe, niż gwarantuje im układ zbiorowy pracy. Razem z majową pensją otrzymają dodatkowo premie wartości piźciu średnich dniówek. O wypłacie nadzwyczajnych wynagrodzeń zdecydował dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Klaus-Dieter Beck po rozmowach z organizacjami związkowymi na podstawie dodatnich wyników ekonomicznych spółki w pierwszym kwartale bieżącego roku. Chodzi o pierwszy krok, którym firma chce kompensować istotne obniżenie płac, które dotknęło wszystkich pracowników w 2009 roku w następstwie kryzysu.

 

„Podczas podpisu układu zbiorowego pracy obiecałem, że w razie dobrego gospodarowania spóka podzieli się zyskiem ze swymi pracownikami. Mam w zwyczaju spełniać swoje przyżeczenia“ - wytłumaczył Beck. Za dobrymi wynikami stoi według niego oprócz wzrostu cen węgla także ofiarna prca górników i ich aktywność w projekcie Continuous Improvement, w ramach którego zgłaszają wnioski racjonalizatorskie mające na celu podnoszenia wydajności i bezpieczeństwa pracy.

 

Dodatek otrzymają wszyscy pracownicy oprów menedżarów najwyższego szczebla zarządzania OKD i poszczególnych kopalń. Pracownicy kopalć otrzymują ponadto doddatek wartości dziesięciu średnich dniówek, który przewidziano w układzie zbiorowym pracy już wcześniej.

 

Vladislav Sobol, rzecznik, OKD, A.S.

 

Telefon:   596 262 293                     Komórka:    725 595 417
E-mail:      vladislav.sobol@okd.cz   Internet:      www.okd.cz

Atrakcje