Informacje prasowe

Praga stała się przez dwa dni stolicą europejskich wydobywców

OSTRAWA (28 kwietnia 2009) – Największe firmy wydobywcze z całej Europy, włącznie ze spółkami reprezentującymi gałęzie przemysłu zależne egzystencjonalnie od dostaw surowców, będą dziś i jutro obradować w Pradze na konferencji pn. „Surowce naturalne dla Europy“. Prestiżowe spotkanie ekspertów organizuje Euromines – Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przemysłu Wydobywczego i Ministerstwem Przemysłu i Handlu RC w ramach czeskiego przewodnictwa UE. W konferencji biorą udział także przedstawiciele północnomorawskiej spółki węglowej OKD, która jako członek zarządu Euromines i Stowarzyszenia Przemysłu Wydobywczego jest jednym z organizatorów imprezy.

 

Dyskutowana będzie m.in. nowa inicjatywa UE w dziedzinie surowców naturalnych, ogłoszona pod koniec ubiegłego roku jako reakcja na narastający brak źródeł naturalnych i stale dotkliwszą konkurencję szczególnie firm chińskich i indyjskich, które stale częściej importują surowce naturalne z Afryki i państw Ameryki Łacińskiej.

 

„Eksploatacja surowców naturalnych w Europie jest zasadniczo bardziej przyjazna przyrodzie, niż wydobycie w krajach »trzeciego świata«“ – komentuje aktualne trendy Leo Bayer, dyrektor operacyjny OKD.

 

Nowa inicjatywa UE powinna m.in. uprościć warunki dostępu przedsiębiorstw przemysłowych do zasobów kopalin użytecznych i metali na terenach rezerwatów przyrody, objętych ochroną przez europejską sieć „Natura 2000“. Komisja Europejska jednak akcentuje, że jakakolwiek wzmożona aktywność eksploatacyjna na obszarach objętych ochroną musi być realizowana w sposób przyjazny naturze.

 

Administracja europejska jednocześnie forsuje wzmocnienie dyplomacji w dziedzienie źródeł naturalnych oraz nawiązanie dialogu z partnerami międzynarodowymi w celu zapewnienia Europie lepszego dostępu do źródeł naturalnych. Wśród zaleceń, z którymi występuje nowa strategia UE, znajduje się także apel o większy recykling produktów znajdujących się na końcu cyklu eksploatacji lub zakaz nielegalnego wywozu starego żelaza i złomu.

 

Konferencja odbywa się w dniach 28 i 29 kwietnia w hotelu „Praha“.

 

Uwagi dla edytorów:

Euromines to uznany przedstawiciel europejskiego przemysłu wydobywczego rud i kopalin użytecznych. Głównymi celami stowarzyszenia są poparcie dla przemysłu surowców naturalnych oraz utrzymywanie stosunków z instytucjami europejskimi wszystkich szczebli. E

 

Euromines świadczy swym członkom usługi zgodnie z polityką UE i umożliwia współpracę i  wymianę informacji w ramach całego przemysłu wydobywczego w Europie. Stowarzyszenie również ściśle współpracuje i umacnia kontakty ze środowiskami wydobywczymi na całym świecie.

 

Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego to organizacja branżowa, rozwijająca działalność w Republice Czeskiej od 1990 roku. Głównym polem działalności Stowarzyszenia Przemysłu Wydobywczego jest ścisła współpraca z organami administracji państwowej w ramach opiniowania potrzebnych ustaw i rozporządzeń, organizowanie spotkań, seminariów i szkoleń. Od 2004 roku Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Wydobywczego Rud Metali i Kopalin Użytecznych Euromines.

 

Vladislav Sobol, rzecznik, OKD, S.A.

Atrakcje