Informacje prasowe

Program ciągłej poprawy przyniósł OKD milionowe oszczędności

OSTRAWA (25 marca 2010) – Program ciągłej poprawy (Continuous Improvement), mający na celu motywować pracowników do składania wniosków na rzecz podnoszenia efektywności pracy w kopalniach, przyniósł spółce węglowej OKD w  2009 roku oszczędności wartości ponad stu milionów koron. „Wiele wniosków dotyczyło także bezpieczeństwa pracy, tak więc oprócz oszczędności dzięki inicjatywie pracowników poprawiło się także bezpieczeństwo pracy w oddziałach dołowych“ – podsumował zasadnicze znaczenie projektu dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer.

 

Kierownictwo spółki OKD w ubiegłym roku wezwało swych pracowników do zgłaszania wniosków skierowanych na podnoszenie bezpieczeństwa, poprawę warunków pracy lub oszczędności produkcyjne. Za przyjęty wniosek firma wypłaci autorowi pomysłu tysiąc koron premii, kolejne nagrody może wypłacić po realizacji ulepszenia zgodnie z osiągniętymi korzyściami. Nagrodę otrzymuje także zespół, który uczestniczy w realizacji konkretnego rozwiązania. „Racjonalizatorom wypłaciliśym w minionym roku ponad 548 tysięcy koron. Moim zdaniem największą motywację stanowi jednak dla wielu pracowników możliwość uczestniczenia w realizacji projektów, przynoszących użytek i ułatwienie pracy w miejscach ich zatrudnienia“ – sprecyzował Bayer.

 

Podczas ogłaszania programu niektórzy pracownicy mieli obawy, że chodzi o powrót czasów „socjalistycznych wniosków racjonalizatorskich“, kiedy to często projekty racjonalizatorskie były zgłaszane tylko z powodu „kreseczek“ w wykazach. Rzeczywistość jest jednak inna. „Ludzie szybko zrozumieli, że kierownictwa kopalni i OKD są ich pomysłami naprawdę zainteresowane Zamiast krytyki może teraz każdy zaproponować, jak zrobić coś lepiej, coś, co opłaci się jemu i firmie. Dodatkowo nie chodzi o pomysły, których los kończy spisaniem i wrzuceniem do skrzynki. Autor każdego zaakceptowanego wniosku staje się członkiem zespołu, który wdraża go do praktyki, uczestniczy w jego realizacji i śledzi osiągane korzyści“ – powiedział Bayer.

 

Firma zamierza w tym roku program dalej poszerzyć i dla autorów wniosków przygotowała już kolejne bonusy. Autor każdego przyjętego wniosku zostanie zakwalifikowany do losowania, w którym może wygrać zagraniczne wczasy, telewizor, notebook, a jako nagrodę główną samochód osobowy Škoda Fabia. 

 

Właścicielem OKD jest spółka New World Resources (NWR). W 2009 roku spółka OKD zatrudniała 14.331 osób (tzw. średnia liczba zatrudnionych). Przeciętna miesięczna płaca górników wahała się w ubiegłym roku według wstępnych danych na granicy 29 tysięcy koron.

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Telefon:         596 262 293                           Komórka:        725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz         Internet:          www.okd.cz

Atrakcje