Informacje prasowe

Spółce OKD nie jest obojętny los odchodzących pracowników, dla tego wprowadza program Nová šichta (Nowa szychta)

Spółce OKD nie jest obojętny los odchodzących pracowników, dla tego wprowadza program Nová šichta (Nowa szychta)

KARWINA (29 października 2014) – Spółka wydobywcza OKD przy współpracy Fundacji OKD wprowadziła w życie program Nová šichta (Nowa szychta). Jego celem jest ułatwienie odchodzącym pracownikom szukania nowej pracy lub otwarcia własnego biznesu. OKD jest świadoma niełatwej sytuacji takich pracowników i będąc odpowiedzialną społecznie firmą pragnie, poza wypłaceniem ponadstandardowej odprawy, wesprzeć ich także w poszukiwaniu nowej drogi zawodowej.

Program Nová šichta (Nowa szychta) przeznaczony jest dla pracowników opuszczających szeregi OKD, którzy aktywnie podchodzą do kwestii swojej przyszłości i chcą zapewnić byt sobie i swej rodzinie. „Szereg pracowników, dla których niestety ze względu na spadające ceny węgla i przewidywane zmniejszenie ilości wydobycia w następnym okresie nie mamy pracy, to zdolni i pracowici ludzie. W tej sytuacji chcemy podać im pomocną dłoń, udostępnić informacje oraz zaplecze tak, aby mogli podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości,“ powiedział dyrektor wykonawczy OKD Dale Ekmark.

„Spółka OKD chce nadal zachowywać się jak społecznie odpowiedzialna firma i w ramach Nowej zmiany udowodnić, że górnicy potrafią więcej niż tylko wydobywać węgiel,“ dodaje menedżerka programu Lucie Vávrová. Jej zdaniem program opiera się na dwóch podstawowych filarach – Z fundacją za pracą i Wsparcie przedsiębiorczości.

Podstawową przesłanką filaru Z fundacją za pracą jest myśl zaoferowania odchodzącym pracownikom pomocy w szukaniu nowej pracy. Za pomocą serii szkoleń, przygotowania CV, przygotowawczych rozmów kwalifikacyjnych, kursów rekwalifikacyjnych i doradztwa społeczno-psychologicznego profesjonaliści z Fundacji OKD pomogą pracownikom w wyszukiwaniu nowych okazji na rynku pracy. „Jednocześnie przy współpracy z Urzędem Pracy RC lub Konfederacją Przemysłu i Transportu RC będziemy monitorować potrzeby ostatnich firm w regionie i postaramy się dopasować ofertę do popytu,“ mówi menedżerka programu Z fundacją za pracą Michaela Kühtreiberová. Dodaje, że zespół poświęca większość swych starań właśnie nawiązywaniu kontaktów z pozostałymi pracodawcami w regionu, którzy poszukują niezawodnych, zdolnych i wyszkolonych pracowników.

 

Drugi filar ukierunkowany jest na wsparcie firm jednoosobowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Chce pomagać odchodzącym pracownikom we wdrażaniu w życie ich pomysłów i w pomyślnym rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej lub w założeniu własnego przedsiębiorstwa. Rozpoczynającym własną działalność doradzi w pokonaniu formalności natury prawnej, trudności finansowych i administracyjnych, które mogą zniechęcać mniej doświadczonych od założenia własnego biznesu.

Rozwiązanie sytuacji pracowników opuszczających szeregi OKD przebiegać będzie przy wąskiej współpracy ze związkami zawodowymi, Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych RC, Urzędem Pracy RC, agencją CzechInvest oraz stowarzyszeniami branżowymi, jak na przykład Konfederacja Przemysłu i Transportu RC.

„Urząd Pracy RC ściśle współpracuje z OKD za pośrednictwem własnej Filii Wojewódzkiej w Ostrawie. Na wstępie sprawdzamy strukturę pracowników objętych zwolnieniami i jesteśmy gotowi zaoferować im pomoc już na etapie, gdy są lub będą w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jednocześnie staramy się wynajdywać najbardziej odpowiednie projekty, do których moglibyśmy przyjąć zwalnianych pracowników i zaoferować im na przykład doradztwo indywidualne, najbardziej odpowiednią dla nich rekwalifikację lub ewentualne wsparcie w nowym zatrudnieniu tychże pracowników,“ podsumowuje dyrektorka Filii Wojewódzkiej UP RC w Ostrawie Yvona Jungová.


Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.
Komórka: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz

Atrakcje