Informacje prasowe

Spółka OKD chroni domy wykupione w Starym Mieście przeciwko wandalom

Spółka OKD chroni domy wykupione w Starym Mieście przeciwko wandalom

Karwina (24 kwietnia 2014 r.) – Spółka OKD wyszła naprzeciw wnioskom miasta Karwiny i mieszkańców Karwiny-Starego Miasta i zaczęła zabezpieczać wykupione i opuszczone staromiejskie domy, stające się celem najazdów złodziei i wandali. Wdrażany system umożliwia bezpośrednią reakcję na nielegalne działania i zapobieganie im. Celem górników i przedstawicieli miasta jest zachowanie komfortu życia mieszkańców Starego Miasta, bez względu na realizację projektu rozwojowego Zakładu Kopalnia „Karwina”.

 

System zabezpieczenia opracowany przez prywatną agencję polega na konsekwentnym monitoringu opuszczonych budynków. Zapis z kamer jest transmitowany do systemu firmy ochroniarskiej, która może w razie nielegalnego wtargnięcia do budynków natychmiast reagować i przy współpracy z Policją RC i Policją Miejską Karwina interweniować przeciwko złodziejom i wandalom.

 

Spółka OKD zaczęła wykupywać domy w Starym Mieście w 2012 roku w związku z zamiarem rozszerzenia pola górniczego Kopalni „Karwina” na nowe obszary w celu przedłużenia żywotności zakładu górniczego i zapewnienia pracy dla kilku tysięcy mieszkańców regionu. Z powodu nadzwyczajnych działań oszczędnościowych zostały w 2013 roku wykupy wstrzymane i w chwili obecnej firma koncentruje się na dokończeniu realizacji zawartych już umów, na wykonywaniu rozbiórek i utrzymaniu wykupionych gruntów.

 

„W Karwinie-Starym Mieście doszliśmy do porozumienia w sprawie roszczeń majątkowych z mniej więcej 100 właścicielami nieruchomości. Rozbiórki domów staramy się realizować zawsze jak najszybciej, żeby nie dawać wandalom okazji do szabrowania. Naszym celem jest zapewnić, żeby w związku z naszym zamiarem nie dochodziło do pogarszania komfortu życia mieszkańców dzielnicy. W chwili obecnej pracujemy nad administracją konieczną do wydania nakazu rozbiórki na kolejne domy. System zabezpieczenia powinien zniechęcić wandali, którzy włamują się do opuszczonych domów przed tym, niż uda nam się załatwić potrzebne formalności“ – mówi dyrektor operacyjny OKD Pavel Hadrava.

 

Prezydent miasta Karwiny Tomáš Hanzel docenia szybkość, z jaką spółka OKD system wdrożyła.
„Nasza policja miejska wyjeżdża do Starego Miasta kilka razy dziennie, jednak non-stop dyżurów nie możemy tam trzymać. Dlatego również my obstawaliśmy przy tym, żeby OKD podjęła działania, które będą efektywnie chroniły wykupione domy, a przez to i mieszkańców Starego Miasta. To dobrze, że górnicy wyszli nam na rękę i szybko znaleźli rozwiązanie“ – powiedział Hanzel. Jak podkreślił, miasto przywitałoby jak najszybsze wznowienie wykupów od mieszkańców, którzy chcą sprzedać swe nieruchomości.

„Dyżury w Starym Mieście zostały wzmocnione, nocą patrolujemy tam z psami. Jesteśmy praktycznie w nieprzerwanym kontakcie z tamtejszymi mieszkańcami i współpracujemy z policją państwową“ – dodał dyrektor karwińskiej policji miejskiej Jaroslav Novotný.

„W tej dzielnicy współpracujemy z OKD długofalowo, dzięki czemu udało nam się wyeliminować tam włamania do niezamieszkałych domów. Pozytywne doświadczenia wykorzystaliśmy przy współpracy z firmą ochroniarską, która troszczy się o ochronę mienia spółki. Jesteśmy w regularnym kontakcie i przekazujemy sobie wzajemnie potrzebne informacje“ – powiedział kierownik oddziału terytorialnego karwińskiej policji Miloš Pollak.

Szef komendy obwodowej Policji RC Jaroslav Sarčák dodał: „Dzielnicy Stare Miasto poświęcamy należytą uwagę. Policjanci z Oddziału Obwodowego Karwina 1 w Starym Mieście stwierdzili w pierwszym kwartale bieżącego roku 11 spraw charakteru majątkowego, z których 5 wykryto. Jakiekolwiek zgłoszenie naruszenia prawa przyjmiemy, żadne nie zostanie bez reakcji“.

 

Wydobycie Kopalni „Karwina” na nowych obszarach powinno ruszyć zgodnie z założeniami najwcześniej w 2016 roku. Spółka OKD obecnie przygotowuje kompleksową dokumentację środowiskową (tzv. EIA), która powinna być wysłana do Ministerstwa Środowiska do połowy bieżącego roku. W niej firma musi się uporać z zastrzeżeniami ze strony organów administracji państwowej i organów samorządowych, organizacji społecznych i osób indywidualnych, co jest razem z kolejnymi formalnościami prawnymi nieodzownym warunkiem możliwego rozpoczęcia wydobycia.

 


Marek Síbrt, rzecznik OKD SA

 

Atrakcje