Informacje prasowe

Spółka OKD druga w rankingu TOP Filantrop 2009 i zarazem skoczek roku

Praga/Ostrawa (10 listopada 2009) – Spółka węglowa OKD zajęła drugie miejsce w prestiżowym rankingu TOP firmowy Filantrop 2009, w którym firmy są oceniane według skali środków przeznaczanych na cele społecznie użyteczne. Te OKD od minionego roku rozdziela przede wszystkim za pośrednictwem swej firmowej fundacji. Górnicy wygrali zarazem w kategorii Skoczek Roku, przeznaczonej dla firm, które biorą udział w rankingu po raz pierwszy i zajmują najwyższą lokatę. Łącznie OKD przeznaczyło w ubiegłym roku na cele społecznie użyteczne 78,5 miliona koron.

 

TOP Filantrop to jedyna lista w Republice Czeskiej, która pod patronatem Forum Darczyńców monitoruje społeczną odpowiedzialność firm.

 

„Jest to ważna ocena drogi, na którą wkroczyła nasza spółka. Wyróżnienie to dla nas zarazem zachęta i zobowiązanie, żeby myśleć o projektach charytatywnych lub odnowy środowiska także w czasie kryzysu gospodarczego“ powiedziała dyrektor zespołu ds. PR i komunikacji spółki OKD Petra Mašínová. „Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim górnikom i innym pracownikom firmy. To dzięki ich ofiarnej pracy możemy pomagać potrzebującym“ dodała Mašínová.

 

Kolejność w rankingu TOP Filantrop 2009 za największą ilość przeznaczonych środków

1. Grupa ČEZ                                           261,3 mln Kcz

2. OKD, S.A.                                              78,5 mln Kcz

3. Czeska Kasa Oszczędności, S.A.        50,4 mln Kcz

4. Bank Komercyjny, S.A.                          41,9 mln Kcz

5. Johnson&Johnson, sp. z o.o.                39,4 mln Kcz

 

Celem rankingu TOP Filantrop jest wyróżnienie firm, uważających społecznie odpowiedzialne zachowania za nieoddzielną część prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Vladislav Sobol

rzecznik OKD, S.A. i Fundacji OKD

 

Telefon:         596 262 293                      Komórka: 725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz    Internet:   www.okd.cz

Atrakcje