Informacje prasowe

Spółka OKD i jej fundacja połączyły siły niosąc pomoc zakładowi pracy chronionej TRIANON. Dzięki temu znajdą tu zatrudnienie dalsze osoby niepełnosprawne.

Spółka OKD i jej fundacja połączyły siły niosąc pomoc zakładowi pracy chronionej TRIANON. Dzięki temu znajdą tu zatrudnienie dalsze osoby niepełnosprawne.

KARWINA, CZESKI CIESZYN (1 sierpnia 2014) – Nowy wspólny projekt spółki wydobywczej OKD, jej Fundacji OKD i stowarzyszenia TRIANON pokazuje, iż współpraca biznesu oraz sektora non-profit może dać korzyści obydwu stronom. Pozornie bezwartościowe odpady elektroniczne, które często zawierają cenne komponenty wyprodukowane z metali kolorowych i szlachetnych, wiele firm oddaje do likwidacji. W wypadku spółki OKD jest inaczej, ponieważ odpady elektroniczne z jej zakładów będą dalej przetwarzane i dają pracę potrzebnym. Właśnie rozpoczęty projekt przynosi korzyści ekologiczne, ekonomiczne i socjalne.

Kontenery zawierające odpady elektroniczne od chwili obecnej, zgodnie z zawartą umową, będzie odbierać stowarzyszenie obywatelskie TRIANON, które w swym zakładzie pracy chronionej w Czeskim Cieszynie zajmie się odzyskiem drogich metali i ich sprzedażą w celu dalszego przetwarzania. Ze względu na ilość wycofywanych z użycia urządzeń elektronicznych z należących do OKD kopalni i zakładów, firma może stworzyć nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych lub pozostających w trudnej sytuacji społecznej i wspomóc tak ich integrację społeczną. Projekt zostanie uruchomiony pilotowo w Zakładzie Kopalni Darków, gdzie materiał już został przygotowany do transportu, dalsze zakłady OKD wkrótce dołączą do projektu.

 

„Od dłuższego czasu w OKD zastanawialiśmy się, co zrobić z wycofywanymi przez nas z użycia urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi . Szkoda nam było tak po prostu je wyrzucać lub przekazywać do standardowej likwidacji. Wiemy, że wspomniane urządzenia często zawierają metale oraz inne cenne surowce, które można odzyskać i następne sprzedać. Taki projekt zgłosiliśmy w ramach naszego własnego Programu Ciągłego Udoskonalania i cieszy nas, że ten temat został podjęty na wszystkich szczeblach organizacyjnych OKD. Współpraca z Trianonem ma naszym zdaniem sens i będzie przynosić korzyści wszystkim stronom projektu. Praca stowarzyszenia niosącego pomoc osobom w trudnej sytuacji społecznej, które mają trudności ze znalezieniem pracy, ma nasze uznanie i cieszy nas, że możemy z nim nawiązać współpracę. Z przygotowaniem całego projektu bardzo pomogła nam Fundacja OKD, która wykorzystała swe bezcenne kontakty w strefie non-profit. Bez tego było by nam trudno wszystko zorganizować,“ mówi główny majster urządzeń elektrycznych w usługach powierzchniowych Zakładu Kopalni Darków Janis Pantadis.
Według niego zmieniło się także samo podejście ludzi. Wcześniej pracownicy raczej nie zastanawiali się nad dalszym losem niepotrzebnych już urządzeń, dziś większość z nich sama z własnej inicjatywy przynosi ich na przeznaczone do tego miejsca zbiorcze i wkłada je do odpowiednich pojemników.
Trianon może tak odwieźć z zakładów OKD wycofane z eksploatacji bezpieczniki, styczniki, wyłączniki, elementy i złącza kabli, płytki obwodów drukowanych i dalsze podzespoły elektroniczne.

 

„Nie jest to łatwy okres dla sektora non-profit. Sytuacja na rynku pracy jest trudna, w naszym regionie jest to jeszcze o wiele trudniejsze nawet dla zdrowych, wykształconych osób w najlepszym wieku. O tyle trudniej jest znaleźć pracę współobywatelom z utrudnieniem socjalnym lub zdrowotnym. Cieszy nas, że sytuacja, w jakiej znajdują się te osoby, nie jest obojętna firmie wydobywczej ani jej fundacji. Cenimy sobie okazanej pomocy. Jesteśmy mile zaskoczeni tym, jak odpowiedzialnie pracownicy OKD podeszli do tematu, jak wielką ilość różnego rodzaju typu odpadów elektronicznych zgromadzili i w jaki sposób zastanawiali się nad jego dalszym wykorzystaniem,“ mówi prezes stowarzyszenia Trianon Viliam Šuňal.


Jego zdaniem organizacja dysponuje potrzebnymi technologiami oraz zespołem zręcznych pracowników, którzy potrafią odzyskać cenne elementy z różnych typów urządzeń. Metale z odzysku następnie sprzedaje w celu dalszego przetwarzania, dzięki czemu pozyskuje środki na utrzymanie zakładu. Pozyskane do odzysku ilości odpadów elektronicznych z zakładów OKD pomogą wytworzyć dalsze miejsca pracy dla potrzebujących, nad czym aktualnie pracuje stowarzyszenie wraz z biurami pracy.

 


Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.
Komórka: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz

Atrakcje