Informacje prasowe

Spółka OKD kontynuuje oszczędności, zmniejsza liczbę techników, pracowników administracyjnych oraz pracowników firm zewnętrznych

Spółka OKD kontynuuje oszczędności, zmniejsza liczbę techników, pracowników administracyjnych oraz pracowników firm zewnętrznych

OSTRAWA (28 czerwca 2013 r.) – Spółka OKD kontynuuje realizację szeroko zakrojonych działań oszczędnościowych, zapowiedzianych w połowie maja w związku z niekorzystną sytuacją ekonomiczną. Liczba techników i pracowników administracyjnych obniży się od września o mniej więcej 250 osób, jeszcze większy spadek planowany jest w przypadku kontraktorów, to znaczy pracowników firm zewnętrznych, zajmujących się bezpośrednio wydobyciem węgla. W porównaniu ze stanem z końca 2012 roku ich liczba skurczy się do września o jedną trzecią i zmaleje do około 2700 osób.

 

„Chodzi o bolesny, niemniej nieodzowny krok. Wobec spadku cen węgla i dramatycznej sytuacji na rynkach światowych tracimy na każdej wydobytej tonie. To sytuacja na dłuższą skalę nie do utrzymania. Jedyna droga, która daje nam szansę na przetrwanie, to istotne zmniejszenie kosztów i jednoczesne ustawienie zmian systemowych w organizacji firmy tak, abyśmy byli zdolni wydobywać węgiel bardziej efektywnie“ - powiedział prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Ján Fabián.

 

Redukcja liczby pracowników jest związana z wcześniej awizowanym pakietem działań zaradczych, których realizacja powinna przynieść firmie tylko w tym roku oszczędności około 2,6 miliarda koron. Obok zmniejszenia liczby pracowników zakłada się ograniczenie inwestycji, obniżenie kosztów administracyjnych, połączenie kadry kierowniczej wszystkich kopalń oraz przeniesienie centrali firmy do Kopalni „Darków”, optymalizację wierzytelności i zobowiązań, sprzedaż zapasów węgla energetycznego oraz oszczędności w zakresie wynagrodzeń. Częścią zmian jest także kompleksowa zmiana struktury organizacyjnej włącznie z centralizacją systemu zarządzania kopalniami oraz inne działania, które zapewnią OKD przyszłą stabilność.

 

O przyczynach kryzysu w przemyśle węglowym

  • Spółki węglowe na całym świecie odczuwają spadek zainteresowania węglem; mniej więcej jedna czwarta wydobytego węgla nie znajduje dziś swego odbiorcy. Wydobycie podniosło się w ostatnich latach wskutek ambitnych projektów rozwojowych (w Australii, USA, Indonezji i in.), popyt natomiast w związku z kryzysem gospodarczym zaczął spadać. Rynek jednocześnie musi poradzić sobie z importem taniego węgla z USA i innych krajów zamorskich do Europy, związanym przede wszystkim z przejściem energetyki amerykańskiej z węgla na gaz łupkowy. Te okoliczności mają wpływ na spadek cen.
  • Ceny węgla koksowego spadły w czasie ostatnich dwu lat o ponad 50 %, poważnie obniżyły się także ceny węgla energetycznego.

Wpływ na OKD

  • OKD należy do grona pięciu procent firm górniczych na świecie z najwyższymi kosztami na każdą wydobytą tonę węgla. Związane jest to przede wszystkim z trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi oraz dużymi inwestycjami, którymi firma w minionych latach zapewniła przedłużenie żywotności kopalń. Ceny sprzedaży szczególnie węgla energetycznego są niższe niż koszty eksploatacji i funkcjonowania firmy.

Plan NWR na zapewnienie stabilności firmy

  • Jedyna szansa na przetrwanie to istotne obniżenie kosztów i powrót do opłacalności. Firma pragnie tego dopiąć przez kombinację natychmiastowych działań oszczędnościowych, selektywnego i elastycznego wydobycia z wyższym udziałem węgla koksowego oraz wdrożenie nie tylko nowej, szczupłej struktury organizacyjnej, ale zgoła nowego modelu biznesowego.

 

 

Vladislav Sobol

rzecznik, OKD, S.A.

 

Komórka:        725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz

                        www.okd.cz

Atrakcje