Informacje prasowe

Spółka OKD kontynuuje przygotowania do rozszerzenia wydobycia Kopalni „Karwina”. W Karwinie - Starym Mieście pracuje nad rozbiórką wykupionych domów, wykupy będą kontynuowane w przyszłym roku

Spółka OKD kontynuuje przygotowania do rozszerzenia wydobycia Kopalni „Karwina”. W Karwinie - Starym Mieście pracuje nad rozbiórką wykupionych domów, wykupy będą kontynuowane w przyszłym roku

Ostrawa (23 sierpnia 2013 r.) – Spółka OKD kontynuuje pomimo trudnej sytuacji na rynku węglowym przygotowania do rozszerzenia wydobycia ruchu „ČSA“ Kopalni „Karwina” do nowych rejonów i przedłużenia jego żywotności do 2035 roku. Projekt rozwojowy jest kluczem do zapewnienia przyszłości OKD i utrzymania zatrudnienia w regionie. Pomimo przyjętego pakietu działań oszczędnościowych firma kontynuuje rozbiórki wykupionych domów i pracuje nad szczegółowym harmonogramem, jak będą wykupy przebiegały w następnych latach.

 

„Dotychczas zawarliśmy umowy w sprawie roszczeń majątkowych w przypadku 106 domów w Starym Mieście. To prawie połowa wszystkich posesji, które trzeba będzie wykupić z powodu rozszerzenia wydobycia. Załatwienie zezwolenia na rozbiórkę trwa średnio od trzech do czterech miesięcy, jednak fakt, że w procesie tym angażują się za pośrednictwem skarg i odwołań organizacje i inicjatywy pozarządowe, termin ten przedłuża się często nawet dwukrotnie" mówi dyrektor generalny OKD Ján Fabián.

 

Firma wniosła dotąd 69 wniosków o rozbiórkę, a wydano 28 zezwoleń. 27 wniosków rozpatruje w chwili obecnej wydział budowlany miasta Karwiny, w 14 przypadkach przeciw decyzji odwołały się inicjatywy obywatelskie do Sądu Wojewódzkiego województwa morawsko-śląskiego. Ten zgodnie z dawniejszymi doświadczeniami podobne apelacje odrzuca. W Karwinie - Starym Mieście wyburzono dotąd 10 domów, w przypadku kolejnych trzech przebiega rozbiórka. Firma stara się realizować rozbiórki przekazanych obiektów bez zbędnych ociągań, żeby jak najmniej wpływać na jakość życia mieszkańców Karwiny - Starego Miasta i nie dopuścić do rabowania opuszczonych domów.

 

Eksploatacja węgla z nowych rejonów Kopalni „Karwina” powinna ruszyć zgodnie z założeniami w 2016 roku. Spółka OKD przygotowuje obecnie kompleksową dokumentację do oceny wpływu wydobycia na środowisko (tzw. EIA), która powinna być gotowa pod koniec bieżącego roku. W niej firma musi uporać się z uwagami zgłaszanymi przez organy administracji państwowej i samorządy, organizacje społeczne i jednostki, co jest razem z kolejnymi wymaganiami prawnymi nieodzownym warunkiem możliwego rozpoczęcia wydobycia.  

 

„Projekt otworzy nam drogę do zasobów przede wszystkim wysokiej klasy węgla koksowego oraz zapewni przyszłość kopalni na kolejne dwadzieścia lat. Właśnie większy udział węgla koksowego w produkcji OKD jest ważny dla zapewnienia stabilności finansowej firmy. Rozszerzenie wydobycia Kopalni „Karwina” przyniesie jednocześnie gwarancję zatrudnienia dla ponad 4 000 pracowników. Większość z nich pochodzi z regionu karwińskiego, dotkniętego długoterminowym bezrobociem strukturalnym. Tym ważniejszy jest projekt dla regionu“ dodaje Fabián.

Marek Síbrt

rzecznik, OKD, S.A.

Telefon:           596 262 096                           Komórka:        725 500 509
E-mail:            marek.sibrt@okd.cz                 Internet:          www.okd.cz

Atrakcje