Informacje prasowe

Spółka OKD kontynuuje przygotowania do rozszerzenia wydobycia Kopalni „Karwina” do nowych rejonów. W Karwinie-Starym Mieście zakończy wcześniejsze wykupy i rozbiórki, wykupy chce kontynuować od następnego roku

Spółka OKD kontynuuje przygotowania do rozszerzenia wydobycia Kopalni „Karwina” do nowych rejonów. W Karwinie-Starym Mieście zakończy wcześniejsze wykupy i rozbiórki, wykupy chce kontynuować od następnego roku

Ostrawa (9 sierpnia 2013 r.) – Spółka OKD kontynuuje przygotowania do rozszerzenia wydobycia ruchu „ČSA“ Kopalni „Karwina” do nowych rejonów i przedłużenia żywotności kopalni do 2035 roku. Z powodu nadzwyczajnych działań oszczędnościowych firma chce w tym roku sfinalizować wykupy objęte umowami i wykonać potrzebne rozbiórki. Wykupy kolejnych nieruchomości zamierza kontynuować od następnego roku. Według kierownictwa OKD, chodzi o strategiczny projekt, który zapewni przyszłość OKD i pracę dla regionu w następnym okresie.

 

„Borykamy się z najcięższym kryzysem w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat. Obecne działania oszczędnościowe dotknęły naturalnie również harmonogramu i intensywności wykupów. Naszym priorytetem jest jak najszybsze rozwiązanie wszystkich spraw związanych z wykupami w Karwinie-Starym Mieście, które zrealizowano w minionym okresie. Chodzi przede wszystkim o rozbiórkę wykupionych domów. Wypłacamy także resztę należności właścicielom wykupionych nieruchomości. Jednocześnie prowadzimy negocjacje z przedstawicielami gmin w sprawie kontynuowania wykupów w 2014 roku“ - mówi dyrektor generalny OKD Ján Fabián.

 

Kopalnia „Karwina” powinna zgodnie z założeniami rozpocząć wydobycie w nowych rejonach w 2016 roku. Spółka OKD obecnie przygotowuje kompleksową dokumentację do oceny wpływu eksploatacji na środowisko (tzw. EIA), która powinna być gotowa pod koniec bieżącego roku. Firma musi się w niej uporać z uwagami ze strony organów administracji państwowej i samorządów, organizacji społecznych i osób indywidualnych, co stanowi razem z innymi aktami prawnymi nieodzowny warunek możliwego rozpoczęcia eksploatacji.

 

„Obecny kryzys na rynkach światowych wpływa na wszystkie miejscowe zakłady przemysłowe i zagraża całemu regionowi. W tej sytuacji dalej wzrasta znaczenie nowych projektów rozwojowych, które mogą dać pracę tysiącom osób. Spółka OKD jest tego świadoma i uważa wykupy w Starym Mieście za jeden z priorytetów swego budżetu inwestycyjnego na przyszły rok. Jednocześnie przygotowujemy szczegółowy plan, jak rozwiązywać konflikty interesów w zainteresowanych rejonach w następnych latach“ - dodaje Fabián.

OKD pracuje w chwili obecnej nad szczegółowym harmonogramem, zgodnie z którym będą prowadzone negocjacje z właścicielami nieruchomości na wszystkich obszarach, na które wpłynie zakładane rozszerzenie wydobycia Kopalni „Karwina” w następnych okresach.

 

Marek Síbrt

 

 Doradca ds. PR i menedżer projektów, OKD, S.A..

Telefon:           596 262 096                           Komórka:        725 500 509
E-mail:            marek.sibrt@okd.cz                 Internet:          www.okd.cz

Atrakcje