Informacje prasowe

Spółka OKD kontynuuje restrukturyzację, z nią wiążą się uproszczenie zarządzania oraz zmiany w managemencie

Spółka OKD kontynuuje restrukturyzację, z nią wiążą się uproszczenie zarządzania oraz zmiany w managemencie

Ostrawa (28 sierpnia 2013 r.) – W związku z całościową restrukturyzacją OKD (której częścią jest także nowa struktura organizacyjna, przeprowadzka z centrum Ostrawy do Kopalni „Darków” oraz utworzenie jednego centralnego managementu dla wszystkich kopalń) doszło również do kilku zmian w najwyższym kierownictwie firmy. Celem jest podniesienie efektywności i uproszczenie zarządzania oraz utworzenie z OKD „szczupłej” organizacji, zdolnej stawić czoła niekorzystnej sytuacji na światowych rynkach węgla i zapewnić spółce w przyszłości stabilność ekonomiczną.

 

Stanowisko dyrektora operacyjnego przejmie od Leo Bayera obecny dyrektor Kopalni „Karwina” Pavel Hadrava (50). Cała jego kariera zawodowa jest związana z górnictwem, pracę w OKD podjął po ukończeniu studiów na Wydziale Maszynowym Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego (VŠB-TU) Ostrawa w 1987 roku.

 

Dyrektorem ds. stosunków zewnętrznych i członkiem zarządu OKD został Petr Jonák (33), który będzie jednocześnie kierować stosunkami zewnętrznymi i komunikacją w spółce matce New World Resources. W czasie ostatnich trzech lat pracował na kilku stanowiskach menedżerskich w grupie BXR Group. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną (VŠE) w Pradze.

Stanowisko dyrektora personalnego OKD obejmie Jan Jurášek (57), pracujący dotąd jako dyrektor ds. ekonomiczno-personalnych w Kopalni „Darków”, gdzie zajmował różne stanowiska od 1983 roku. Ukończył Wyższą Uczelnię Techniczną (VUT) w Brnie.

 

Nowym dyrektorem zakładu Kopalni „Karwina” zostaje w miejsce Pavla Hadravy obecny dyrektor ds. planowania i inżynieringu Petr Dedek (49). Pracę w OKD podjął w 1986 roku po ukończeniu studiów górnictwa i geologii na VŠB-TU Ostrawa.

Nowym dyrektorem zakładów przeróbki mechanicznej węgla będzie Václav Kabourek (53), piastujący dotąd funkcję dyrektora Kopalni „Darków”'. Stanowisko dyrektora zakładu Kopalni „Darków” przejął dotychczasowy dyrektor Kopalni „Pasków” Vladislav Szmek (53).

 

Nowym rzecznikiem spółki OKD został Marek Síbrt (32), pracujący w OKD od trzech lat na stanowisku doradcy ds. PR i menedżera projektów. Ukończył wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie.

 

Marek Síbrt

rzecznik, OKD, SA

Telefon:           596 262 096                           Komórka:        725 500 509
E-mail:            marek.sibrt@okd.cz                 Internet:          www.okd.cz

Atrakcje