Informacje prasowe

Spółka OKD kontynuuje transformację. Zmienia strukturę organizacji i nazwy zakładów górniczych, połączyła Zakłady Karwina i Darków

Spółka OKD kontynuuje transformację. Zmienia strukturę organizacji i nazwy zakładów górniczych, połączyła Zakłady Karwina i Darków

KARWINA (30 grudnia 2014) – Spółka OKD kontynuuje następne działania w podjętej przez siebie kompleksowej restrukturalizacji, która weszła w życie w połowie roku 2013. Jej założeniem jest zwiększenie efektywności ekonomicznej w prowadzonej działalności gospodarczej spółki i zrównoważony poziom w aktualnie bardzo trudnej sytuacji na rynku węgla kamiennego. Z dniem 1 stycznia 2015 doszło do połączenia Zakładów Darków i Karwina i powstał Zakład Górniczy Nr 1. Także nazwy następnych dwóch zakładów górniczych ulegają zmianie.

Firma kontynuuje zapowiedziane środki racjonalizacji - ze względu na fakt, iż jej zakłady w regionie Karwiny są połączone pod ziemią, logicznym krokiem jest ich łączenie również pod względem organizacji na powierzchni. Połączenie Zakładów Darków i Karwina powinno przynieść szereg skutecznych efektów synergii.

„Mamy naturalnie na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności w okresie, gdy spółki węglowe na całym świecie walczą o przeżycie i co roku zanikają tysiące z nich. Spółka OKD w roku 2014 obniżyła koszty całej spółki za wyjątkiem środków przeznaczanych na poprawę bezpieczeństwa. Aktualnie przyjęta decyzja o znaczeniu strategicznym pomoże nam na przykład w sytuacji, gdy na którymś z odcinków pracy odczuwamy niedobór pracowników, a na innym - na odwrót - nie ma aktualnie zapotrzebowania na ich pracę. Wprowadzone zmiany umożliwią nam prężne przenoszenie ich na inne odcinki. Pozytywne efekty przejawia się także w dziale administracji,“ mówi nowy dyrektor Zakładu Górniczego Nr 1 Boleslaw Kowalczyk.

Zwiększenie wydajności będzie początkowo widoczne na przykład w sytuacji przenoszenia brygad uzbrajania i likwidacji wyrobisk między obydwoma dawnymi zakładami. Od drugiej połowy roku zakłada się również elastyczne przenoszenie brygad przodkowych (które przez drążenie wyrobisk udostępniających przekazują dla celów wydobycia nowe bloki pokładu) i brygad ścianowych (wydobywają węgiel).
Oszczędności będą widoczne również w dziale administracji, gdyż niektóre działania nie będą wykonywane oddzielnie dla każdego z dawnych zakładów.

Grupa robocza jednocześnie przeanalizowała możliwość przyłączenia ostatniego z istniejących zakładów górniczych w Okręgu Karwińskim należącym do Zagłębia – Zakładu Kopalni ČSM. W końcu podjęła decyzję – w oparciu o możliwe przyszłe projekty rozwojowe – pozostawić samodzielny zakład nadając mu nową nazwę Zakład Górniczy Nr 2.
Zakład Kopalni Pasków w rejonie Frýdka-Místka zmienił z Nowym Rokiem nazwę na Zakład Górniczy Nr 3.

„Świat węgla kamiennego zmienił się w trakcie ostatnich trzech lat w sposób zasadniczy. Oczywiste prawdy przestały istnieć. Dlatego nie możemy już postrzegać spółki OKD przez ograniczony pryzmat poszczególnych kopalni. Musimy postrzegać firmę jako całość, ponieważ wyniki gospodarcze jednego zakładu mają bezpośredni wpływ na drugi. To jeden z powodów, dla których zdecydowaliśmy się na zmiany w strukturze organizacyjnej. Jestem przekonany, że okaże się, iż była to najlepsza decyzja, która doprowadzi do dalszego zwiększana wydajności, a więc i obniżania kosztów w OKD,“ mówi dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava.

Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.
Komórka: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz

Atrakcje