Informacje prasowe

Spółka OKD nagradzała za bezpieczną pracę

Spółka OKD nagradzała za bezpieczną pracę

Ostrawa (21 stycznia 2014) – Spółka OKD postrzega bezpieczeństwo pracy jako absolutny priorytet i motywuje swoich pracowników do bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy. Dlatego z pośród ponad 10.000 etatowych pracowników i ponad 3.000 pracowników firm zewnętrznych, którzy przepracowali rok 2014 bez wypadku przy pracy, 15 osób otrzymało w nagrodę wycieczkę. Spółka regularnie nagradza także zespoły osiągające najlepsze wyniki w dziedzinie BHP i wdraża szereg programów motywacyjnych w celu eliminowania potencjalnego ryzyka i sytuacji zagrożenia podczas pracy pod ziemią.

Ilość wypadków przy pracy na kopalniach w ramach spółki OKD systematycznie maleje. Podczas gdy w roku 2005 spółka odnotowała 869 wypadków, w roku 2014 było ich tylko 213. Dane obejmują również pracowników firm zewnętrznych. Spółka OKD na rok bieżący postawiła sobie ambitny cel – pragnie stać się liderem w dziedzinie BHP w górnictwie węgla kamiennego w ramach Europy Środkowej i przesunąć wskaźnik częstości wypadków * na wartość 5. Firma zdecydowana jest przyjąć wszelkie kroki, aby osiągnięcia założonego celu.

Filarem kampanii bezpieczeństwa na rok 2015 został Program wymieniania się informacjami o prawie wypadkach. Jego celem jest wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu wypadków, w wyniku których nie doszło do szkody na majątku lub uszczerbku na zdrowiu tylko w wyniku przypadku lub szczęśliwego zbiegu okoliczności, a następnie podjąć takie działania, aby stwierdzone sytuacje zagrożenia nie mogły się już powtórzyć.

„W latach ubiegłych kluczowe wskaźniki z dziedziny BHP wykazywały pozytywny kierunek i rozwój wydarzeń potwierdził, że wdrażane działania mają sens i prowadzą nas w pożądanym kierunku. Udało nam się osiągnąć znaczącą poprawę. W roku 2014 jednak z punktu widzenia ilości wypadków przy pracy doszło do stagnacji i ich ilość w skali roku praktycznie nie uległa zmianie. To należy zmienić. Na obecnym etapie musimy skoncentrować się na osobistym podejściu każdego pracownika do tematu bezpiecznego zachowania oraz zasad BHP. Do większości wypadków dochodzi bowiem na skutek błędu człowieka i nie przestrzegania przyjętych zasad i przepisów. Należy pamiętać że to, co najcenniejsze, co wychodzi z głębin na górę, to nie są tony węgla, ale zdrowy górnik,“ mówi dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava.

Spółka OKD rozlosowała między pracowników z każdego zakładu, którzy rok 2014 przepracowali bez wypadku przy pracy, zwycięzców wycieczek zagranicznych o wartości 50.000, 30.000 i 20.000 koron.

Za każde półrocze w ramach spółki OKD nagradzane są finansowo za najlepsze osiągnięcia w dziedzinie BHP brygady ścianowe, robót przygotowawczych oraz zbrojenia i likwidacji wyrobisk.

W ramach programu motywującego „Bezpieczne miejsce pracy“ w poszczególnych zakładach górniczych co kwartał nagradzane są zespoły, które współzawodniczą w dziedzinie BHP.


Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.

Atrakcje