Informacje prasowe

Spółka OKD nagradzała za bezpieczną pracę

Spółka OKD nagradzała za bezpieczną pracę

KARWINA (30 lipca 2014) – Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników pozostają dla spółki OKD na pierwszym miejscu, firma kontynualnie wdraża szereg rozwiązań, które mają na celu obniżenie wypadkowości w jej zakładach. Pracowników, którzy pracują bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowują się w stosunku do swego zdrowia, spółka węglowa potrafi wynagradzać. Tym razem firma wyróżniła brygady, które w pierwszej połowie roku pracowały w poszczególnych kopalniach z najmniejszą wypadkowością.

Najlepsze pod względem bezpieczeństwa brygady ścianowe (w miejscach wydobycia) w poszczególnych kopalniach otrzymały nagrodę w wysokości 50.000 koron. Cztery brygady przodkowe, które przez wykonanie nowych chodników przygotowują pokłady węgla do wydobycia, uzyskały 25.000 koron. Należy podkreślić, iż wszystkie cztery przepracowały pierwszego pół roku bez jedynego wypadku. Identyczną kwotę, jak brygady przodkowe, otrzymały brygady pracujące na odcinku zbrojenia i likwidacji, które instalują technologie przed rozpoczęciem wydobycia, natomiast po jego zakończeniu przenoszą je na inne miejsce.

„Kształtowanie się kluczowych wskaźników na odcinku bhp potwierdza, że podjęte rozwiązania były poprawne i sprawdzają się. Stale jest jednak przed nami długa droga do osiągnięcia założonego celu: zakładu bez wypadków przy pracy. Odcinkiem, na którym musimy się jeszcze bardziej skoncentrować, jest osobiste podejście każdego pracownika do bezpiecznego zachowania i zasad bhp. Większość urazów spowodowana jest bowiem przez błąd popełniony przez człowieka oraz w wyniku nieprzestrzegania przepisów. W trakcie jakiejkolwiek działalności musi nam przyświecać najważniejsza myśl – bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,“ mówi dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava.

Ilość wypadków przy pracy w OKD ma od dłuższego czasu tendencję spadkową. O ile w roku 2005 firma zarejestrowała 869 wypadków kończących się zwolnieniem lekarskim, to w roku 2009 było to 346 wypadków, natomiast w roku ubiegłym 208 wypadków. W pierwszym półroczu tego roku spółka OKD odnotowała 95 wypadków.

Poza środkami technicznymi, mającymi na celu zwiększenie bhp i podniesienie poziomu środowiska pracy w OKD, firma realizuje cały szereg programów motywacyjnych w celu zwiększenia odpowiedzialności pracowników nie tylko za własne życie i zdrowie, ale także współpracowników.
Wszyscy, którzy przepracowali dany rok bez wypadku, będą po jego zakończeniu włączeni w ramach poszczególnych zakładów do loterii, w której rozlosowane zostaną wycieczki zagraniczne w cenie 50.000, 30.000 i 20.000 koron. W ramach programu motywacyjnego „Bezpieczne Miejsce Pracy“ co kwartał w poszczególnych zakładach nagradzane są brygady, który utrzymują porządek w miejscu pracy oraz na trasach dojścia czy dojazdu i eliminują ryzyka, jakie przynosi nieodpowiednio zorganizowane miejsce pracy.


Mniej więcej jedna trzecia wniosków racjonalizatorskich zgłoszonych w ramach Programu Ciągłego Udoskonalania (Continuous Improvement Programm), które wynagradzane są według stopnia przydatności rozwiązania, dotyczy dziedziny zwiększania bhp. Tygodnik Horník poświęca wielką uwagę kwestii zachowania bezwypadkowości pracy.

„Tym najcenniejszym, co wychodzi z dołu na powierzchnię, jest górnik. Ta reguła musi nam przyświecać zawsze, ponieważ wyniki ekonomiczne ani tony wydobytego węgla nigdy nie będą kompensatą za zdrowie i bezpieczeństwo naszych kolegów. Musimy podjąć takie działania, aby każdy z nas codziennie wracał z pracy do swej rodziny i przyjaciół zdrowy,“ podsumowuje dyrektor wykonawczy OKD Dale R. Ekmark.

 

 

Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.
Komórka: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz
Web: www.okd.cz

 

Atrakcje