Informacje prasowe

Spółka OKD nagradzała za wydobycie i bezpieczeństwo

Spółka OKD nagradzała za wydobycie i bezpieczeństwo

KARWINA (23 lipca 2015) – Przechodnia Fedrunkowa Lampa Górnicza OKD przyznawana jest za najlepsze wyniki w dziedzinie produkcji, wyników gospodarczych i bezpieczeństwa pracy dla najlepszego zakładu górniczego, Po zakończeniu pierwszego półrocza wędruje z Zakładu Górniczego Nr 3 (dawna Kopalnia Pasków) w region Karwińskiego, do Zakładu Górniczego Nr 1, który powstał z nowym rokiem przez połączenie kopalń Darków i Karwina. Zatrudnieni tutaj górnicy wydobyli od kwietnia do końca czerwca ponad 950 tysięcy ton węgla i przekroczyli założony plan o 184 350 ton.Jednocześnie wykonali prawie że 5 kilometrów nowych chodników, dzięki którym udostępnili dalsze zasoby węgla, które mają być wydobywane w dalszym okresie.

 

„Nagroda jest dla nas cenna. Jest dowodem na to, że w nowopowstałym zakładzie wszyscy działamy wspólnie, natomiast połączenie byłych samodzielnych jednostek w jedną całość było korzystne. Wyniki wydobycia za drugi kwartał są da nas bardzo dobre, niektóre brygady wypracowały naprawdę świetne osiągnięcia. Jednak stale musimy poświęcać dużo uwagi zagadnieniom BHP. Bezwarunkowo należy przeciwdziałać wypadkom przy pracy, które nie mają żadnego związku ze specyficzną pracą górnika setki metrów pod powierzchnią, ale raczej są sprawą stopnia odpowiedzialności i indywidualnego podejścia do zdrowia własnego oraz zdrowia kolegów na poszczególnych odcinkach pracy,“ mówi dyrektor zakładu Górniczego Nr 1 Boleslav Kowalczyk.

świetne wyniki osiągnęła na przykład brygada głównego przodowego Witolda Wozniaka, która w czerwcu w ruchu górniczym Łazy Zakładu Górniczego Nr 1 wypracowała nowy rekord w wydobyciu w jednym wyrobisku. „Brygada wywalczyła najlepszy wynik w historii ruchu górniczego, udało jej się wydobyć 157 000 ton węgla. Kontynuuje tym samym świetne wyniki z poprzednich miesięcy, na przykład w trakcie maja górnicy we wspomnianym wyrobisku wydobyli 134 899 ton węgla, to średni wynik 4 612 ton na dzień,“ mówi Kowalczyk. Brygada wydobywała węgiel w pokładzie o miąższości 5,5-6 metra, długość wyrobiska wynosi 191 metrów. Górnicy nawiązali do zeszłego udanego roku, gdy wydobyli rekordowych 1 214 835 ton.

Przeniosła się również przechodnia statuetka patronki górników świętej Barbary wręczana za wyniki w dziedzinie BHP za ostatni kwartał. Uznanie przyznano Zakładowi Górniczemu Nr 2 (dawna Kopalnia ČSM). „Bezpieczeństwo pracy pozostaje naszym absolutnym priorytetem i z tym związana jest nasza codzienna praca i trud w tej dziedzinie. Naszym głównym celem jest eliminacja liczby poważnych w skutkach lub nawet śmiertelnych wypadków przy pracy i skoncentrowanie się na odpowiedzialnym podejściu każdego pracownika nie tylko do swego zdrowia, ale także do zagadnienia bezpieczeństwa i zdrowia swych kolegów w miejscu wykonywanej pracy. Drugi kwartał był pod tym względem dla OKD bardzo dobry, ale przed nami stale wiele pracy. Zwiększanie wskaźników bezpieczeństwa to w górnictwie nigdy nie kończący się proces,“ mówi dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava.

Spółka OKD odnotowała w drugim kwartale 24 wypadków skutkujących wydaniem zwolnienia lekarskiego. Natomiast kluczowy wskaźnik wypadkowości  LTIFR (który oznacza częstość wypadków skutkujących co najmniej trzydniową niezdolnością do pracy / 1 milion odpracowanych godzin) osiągnął wartość 4,8. „Założyliśmy sobie cel  - utrzymać przez cały rok ten wskaźnik poniżej wartości 5, co w porównaniu z latami poprzednimi przyniosłoby nam znaczącą poprawę i dzięki temu znaleźlibyśmy się wśród najlepszych spółek węgla kamiennego na świecie. Temu celowi musimy podporządkować nasze zachowanie. Najcenniejszą wartością, która wychodzi z kopalni, nie są tony jakościowego węgla koksującego, ale zdrowy górnik zmierzający na spotkanie ze swoją rodziną,“ podsumowuje Hadrava.  

 

 

Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.

Komórka: 725 500 509E-mail: marek.sibrt@okd.czWeb: www.okd.cz        

 

 

Informacja dla edytorów:

OKD

Spółka węglowa OKD podlega spółce New World Resources (NWR). Daje pracę około 10.000 własnych pracowników etatowych i następnym ponad trzem tysiącom pracowników firm zewnętrznych.
Spółka OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Wydobywa go w ramach trzech zakładów górniczych w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – w Zagłębiu Ostrawsko- Karwińskim.  
Spółka wydobywa dwa gatunki węgla – energetyczny, wykorzystywany przede wszystkim jako paliwo, oraz węgiel koksujący, który ma zastosowanie w przemyśle stalowniczym oraz chemicznym.
 

Atrakcje