Informacje prasowe

Spółka OKD odniosła sukces w konkursie TOP Odpowiedzialna Firma 2012

Spółka OKD odniosła sukces w konkursie TOP Odpowiedzialna Firma 2012

Praga/Ostrawa (11 listopada 2012 r.) – Spółka OKD odniosła duży sukces w prestiżowym ogólnokrajowym konkursie TOP Odpowiedzialna Firma, w ramach której oceniane są działania w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego biznesu. Górnicy zdobyli pierwszą lokatę w kategorii „Firma i miasto” za projekt „Osiedle żyje”, drugie miejsca zajęła w rankingu największych firmowych dobroczyńców oraz w kategorii głównej, w której oceniane są ogólne podejścia firmy do środowiska naturalnego, pracowników i regionu. Jury doceniło także inne działania OKD, na przykład projekty grantów dla pracowników „Sercówka” oraz nowe podejście górników do rekultywacji, którego wyrazem jest budowa pola golfowego na obszarze zdegradowanym dawniej działalnością górniczą.

 

„Na wyróżnienie zasługują przede wszystkim górnicy i inni pracownicy, gdyż właśnie dzięki ich odpowiedzialnemu podejściu do nadzwyczaj trudnej pracy może być odpowiedzialna cała firma. Podziękowania należą się także wszystkim spółkom i organizacjom pozarządowym, angażującym się wraz z nami w ulepszaniu komfortu życia w regionie morawsko-śląskim“ - powiedziała dyrektor zespołu  ds. PR i komunikacji OKD i jednocześnie prezes zarządu Fundacji OKD Petra Mašínová.

 

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, przejawiającej się także w przemyśle górniczym, spółka OKD przekazała w 2011 roku na realizację projektów pożytku publicznego prawie 80 milionów koron. Większość tych środków firma przeznaczyła za pośrednictwem swej fundacji na wspieranie osób niepełnosprawnych, dzieci i seniorów oraz poprawę środowiska naturalnego, kolejne finanse szły w ramach sponsoringu na współfinansowanie dużych imprez kulturalnych oraz wspieranie sportu. Na liście największych darczyńców spółka OKD ulokowała się zaraz na drugim miejscu za spółką ČEZ.

 

Przyznaniem pierwszej lokaty w kategorii „Firma i miasto” jury doceniło rzadkie podejście OKD do sprawy podnoszenia komfortu życia w osiedlach. „Do naszego nowego programu »Osiedle żyje”« zgłosiło się ponad 50 interesariuszy, z których wybraliśmy 5 najlepszych propozycji, w tym wnet dwa z Orłowej. Naszym celem jest wspieranie aktywnych mieszkańców osiedli, którzy nie czekają na urzędy, lecz sami pragną zrobić coś dla swego otoczenia. W Orłowej rozpoczęto w ten sposób na przykład remont niszczejącego kina letniego czy też przemianę niewykorzystanego ogrodu szkolnego w miejsce do spędzania wolnego czasu dla wszystkich pokoleń“ - dodała Mašínová.

 

W klasyfikacji ogólnej, w konkurencji więcej niż 80 firm z całego kraju, spółka OKD zajęła drugą lokatę. „To wysoka ocena działań, na które stawiamy w ostatnim czasie stale większy nacisk. Jesteśmy świadomi tego, że działalność gospodarcza OKD ingeruje w życie niemal wszystkich mieszkańców regionu. Praktycznie w każdej rodzinie jest ktoś, kto w OKD pracuje, pracował lub pracować będzie. Jesteśmy największą firmą na północy Moraw i jedną z największych spółek w kraju, co pociąga za sobą niemałą odpowiedzialność. Nie jest nam obojętne, jak wygląda to w tym regionie, jak się w nim żyje i jak pracuje“ -  dodała Mašínová.

Razem z górnikami stanęli w tej kategorii na podium Skanska (1. lokata) i Siemens.

 

TOP Odpowiedzialna Firma to jedyny ranking w Republice Czeskiej, który pod patronatem platformy Biznes na rzecz Społeczeństwa szczegółowo monitoruje społeczną odpowiedzialność biznesu i wyróżnia  firmy, które uważają społecznie odpowiedzialne działania za nieodłączną część swej kultury firmowej.  

 

TOP Odpowiedzialna Firma 2012 – wybór wyników

 

Atrakcje