Informacje prasowe

Spółka OKD przekazała do Ministerstwa Środowiska RC dokumentację wpływu EIA w celu wydłużenia terminu wydobycia w Zakładzie Kopalni Karwina. Sukces projektu jest kluczowy dla firmy

 Spółka OKD przekazała do Ministerstwa Środowiska RC dokumentację wpływu EIA w celu wydłużenia terminu wydobycia w Zakładzie Kopalni Karwina. Sukces projektu jest kluczowy dla firmy

Karwina (20 sierpnia 2014) – Spółka OKD przekazała do Ministerstwa Środowiska RC dokumentację EIA o ocenie wpływu na środowisko naturalne dla swojego przedsięwzięcia poszerzenia obszaru i wydłużenia okresu wydobycia w Zakładzie Kopalni Karwina, ruch górniczy ČSA. Ten projekt rozwojowy ma dla spółki wydobywczej kluczowe znaczenie w celu utrzymania zatrudnienia w rejonie Karwiny i zdefiniuje przyszłość firmy. W chwili obecnej społeczeństwo może włączyć się do procesu i przedstawiać swe uwagi do przedstawionej dokumentacji.

Zakłada się, że do wydobycia węgla w Zakładzie Kopalni Karwina w nowych obszarach może dojść najwcześniej w roku 2016. Spółka OKD w chwili obecnej przedstawiła ministerstwu środowiska, w porównaniu ze swym wcześniejszym (maksymalistycznym) planem przedstawionym w marcu 2012, zredukowany wariant poszerzania obszarów wydobycia. Firma od początku rozważała kilka wariantów poszerzenia wydobycia, natomiast po rozpatrzeniu wszystkich aspektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych wybrała taki wariant, który nie będzie zagrożeniem dla strefy przemysłowej Karwina-Nowe Pole ani dla strefy Stawów Karwińskich, które są objęte systemem NATURA 2000. W nowym zamiarze firma przedstawiła wariant, który jednocześnie będzie miał mniejszy wpływ na obszary mieszkalne. „Poza obszarem Karwina-Stare Miasto nasze plany wydobywcze nie będą ograniczać aktywności rozwojowej gmin. Doszło także do redukcji wpływu na lasy lęgowe w dorzeczu Olzy,“ mówi dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava.

Dokumentacja musiała poradzić sobie z setkami komentarzy ze strony organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i poszczególnych obywateli, co jest razem z dalszymi wymogami prawnymi warunkiem koniecznym do ewentualnego rozpoczęcia wydobycia. „W wypadku istotnych uwag przygotowano propozycje rozwiązań. Projekt jest dla nas bardzo ważny ponieważ jego sukces jest niezbędnym warunkiem kontynuacji wydobycia w Zakładzie Kopalni Karwina. Tylko w tym wypadku będziemy mogli zapewnić pracę na dole dla tysięcy ludzi, z których większość mieszka w Karwińskim. Projekt otwiera możliwość wydłużenia żywotności górnictwa węgla kamiennego u nas i jest szansą na zatrudnienie w przyszłości dużej ilości osób z naszego województwa, które długookresowo zmaga się ze względnie dużym strukturalnym bezrobociem. I to nawet w okresie, który jest dla przemysłu węgla kamiennego wyjątkowo trudny w całym świecie,“ dodaje Hadrava.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem z chwilą opublikowania informacji rozpoczyna się bieg terminu 30 dni, gdy ktokolwiek może ustosunkować się i przekazać swe uwagi do dokumentacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń urzędów oraz na stronach internetowych www.cenia.cz. Wniesione uwagi zostaną następnie rozpatrzone w ramach ekspertyzy, która zostanie opracowana przez powołanego w tym celu przez Ministerstwo Środowiska RC eksperta, następnie przebiegnie publiczna debata oraz upublicznione zostanie stanowisko ministerstwa.

 

Marek Síbrt, rzecznik OKD, a.s.

Telefon: 596 262 086 Mobil: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz

Atrakcje