Informacje prasowe

Spółka OKD przekształciła szkody górnicze w pole golfowe

Spółka OKD przekształciła szkody górnicze w pole golfowe
Karwina (18 kwietnia 2012 r.) – Spółka węglowa OKD zakończyła rekultywację rozległych terenów między kopalniami „Karwina” i „Darków”. Na obszarze zdegradowanym dawniej przez działalność górniczą, gdzie jeszcze przed niedawnem widoczne były skutki eksploatacji, powstał malowniczy zielony zakątek z osiemnastodołkowym polem golfowym, odpowiednim tak dla zawodowców, jak i zupełnych amatorów. Dzięki przyjaznym warunkom i cenom na publicznej części pola może spróbować pograć w golfa każdy zainteresowany.

Podczas kiedy doświadczeni golfiści odkrywać będą niespodzianki Pola Mistrzów, z 3567 metrami jednego z najdłuższych w Europie, na Polu Publicznym może wypróbować swój talent do golfa dosłownie każdy. Pomimo że Pole Publiczne przeznaczone jest dla początkujących, pyszni się ono bardzo solidnymi parametrami i długością 1549 metrów. Gra na Boisku Publicznym jest w porównaniu z podobnymi obszarami pod względem cen nadzwyczaj dostępna, w dni powszednie kosztuje 100 koron, w soboty i niedziele o 50 koron więcej.

Pole Mistrzów zostanie otwarte 20 kwietnia 2012 r., Pole Publiczne zostanie przekazane do użytku prawdopodobnie od lipca. Szczegóły i aktualne informacje zainteresowani znajdą na stronach www.golflipiny.cz.

„Pole golfowe jest jednym z wariantów wykorzystania terenów zdegradowanych przez górnictwo węglowe. Zakładamy, że również w przyszłości niektóre tereny dotknięte szkodami górniczymi zmienią się po zrekultywowaniu w kolejne strefy sportowo-wypoczynkowe. Nie wykorzystywane dawniej obszary dzięki projektom rekultywacyjnym OKD zaczynają sukcesywnie służyć ludziom“ - powiedział dyrektor ds. HR i rozwoju zagłębia OKD Radim Tabášek.

Prace rekultywacyjne rozpoczęto w Lipinach w 1998 roku, o sposobie zagospodarowania tego obszaru prowadzono wiele dyskusji. Zgodnie z pierwotnym założeniem wynikiem rekultywacji miały być grunty orne, później mówiono o zalesieniu, a w końcu w radzie miejskiej zwyciężyło rozwiązanie z urozmaiconą rzeźbą terenu z przeznaczeniem na golf lub motocross. Ostateczna decyzja w sprawie budowy pola golfowego zapadła w 2007 roku. Lipiny są demonstracyjnym przykładem współpracy spółki węglowej z górniczym miastem – samo pole golfowe, w unikatowym środowisku w zasięgu wzroku od wieży szybowych, wybudowała spółka OKD. Miasto Karwina planuje ze swej strony budowę w przyległych częściach ścieżek dla łyżworolkarzy i kolarzy, które połączą Lipiny z rejonem Darkowskiego Morza. Na południowy zachód od miasta powstaną w ten sposób rozległe tereny przeznaczone do rekreacji i wypoczynku.

Górnicy szykują na polu golfowym także kilka nietradycyjnych projektów. Przy współpracy z Fundacją OKD i miastem Karwina planują na przykład utworzenie akademii golfa dla uczniów karwińskich szkół podstawowych.

Vladislav Sobol, rzecznik OKD S.A.

Atrakcje