Informacje prasowe

Spółka OKD skupiła działalność energetyczną w firmie NWR Energy

Ostrawa (15. grudnia 2008) – Spółka wydobywcza OKD skoncentrowała całą swą działalność energetyczną do spółki-córki – spółki akcyjnej NWR Energy. Nowo powstała spółka będzie centralnie realizowała produkcję, dystrybucję, zakupy i sprzedaż elektryczności, ciepła, gazu ziemnego i sprężonego powietrza dla całej czeskiej części grupy NWR.

 

Do nowej firmy przeniosła spółka OKD aktywa energetyczne, czynności i pracowników zajmujących się energetyką ze wszystkich swych kopalni, z dawniejszych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Energetika a Zásobování oraz ze spółki-córki BASTRO. W ramach koncentracji aktywów energetycznych do spółki NWR Energy przeniesiono również 100% udziałów handlowych w spółce-córce CZECH-KARBON. Nowa firma, której jedynym właścicielem jest spółka New World Resources, aktualnie zatrudnia ok. 340 osób.

 

„Chodzi o systemowe posunięcie, które przygotowaliśmy kilka miesięcy. Ma na celu optymalizację obrotu z mediami energetycznymi w grupie NWR a tym samym zapewnienie jeszcze większej efektywności energetyki naszej grupy wydobywczej,“ powiedział Ján Fabián, Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii oraz Wiceprezes Zarządu OKD a jednocześnie Prezes Zarządu nowo powstałej Spółki.

 

Skoncentrowanie i wyodrębnienie energetyki z OKD jest kolejnym krokiem do lepszej przejrzystości struktury organizacyjnej NWR. Jednocześnie jest to kolejny ważny punkt zwrotu w OKD, która nadal będzie się zajmować wyłącznie wydobyciem węgla i nie będzie obciążona działalnością innego typu.

 

New World Resources (NWR)

Spółka z siedzibą w Amsterdamie jest jedynym właścicielem spółki OKD, a. s., największej spółki wydobywczej węgla brunatnego w Czechach oraz jednym z największych producentów węgla w Europie Środkowej pod względem przychodów i skali produkcji. Oprócz OKD i nowo powstałej spółki NWR Energy do grupy NWR należy także spółka koksownicza OKD, OKK i firma KARBONIA PL, zajmująca się projektami rozwojowymi na terenie Polski.

 

 

Ilość pracowników OKD

Na początku grudnia 2008 r. firma zatrudnia ok. 15100 osób.

Atrakcje