Informacje prasowe

Spółka OKD szykuje oszczędności i kroki w celu usprawnienia działalności

Spółka OKD szykuje oszczędności i kroki w celu usprawnienia działalności

OSTRAWA (16 maj 2013 r.) – Spółka OKD przygotowuje duże oszczędności w dziedzinie produkcji, wynagrodzeń i nakładów inwestycyjnych. Do kroków, które powinny zapewnić wyższą efektywność wydobycia i większą odporność firmy wobec konsekwencji niekorzystnej sytuacji na światowych rynkach węgla, należy łączenie kadry menedżerskiej kopalń i inne zmiany w strukturze organizacyjnej. Firma reaguje w ten sposób na aktualną krytyczną sytuację gospodarczą w Europie i w przemyśle czeskim. Według kierownictwa spółki, oszczędności nie będą dotyczyły dziedziny bezpieczeństwa pracy, zgodnie z planem będą kontynuowane także projekty rozwojowe Kopalni „Karwina”.

 

„Musimy podołać wszystkim zewnętrznym presjom, poczynając od narastającego importu  amerykańskiego węgla energetycznego do Europy, który wyraźnie obniżył jego cenę na rynku, przez spadek gospodarki europejskiej, wpływający na ceny węgla koksowego, aż po niesystemowe decyzje polityczne, działania niektórych inicjatyw ekologicznych i inne wpływy. Wiele z nich będzie długoterminowych, dlatego również my musimy długoterminowo zmienić strukturę i system naszej działalności biznesowej. Będzie to bolesna, ale jednocześnie jedyna droga do zachowania stabilności firmy i nawiązujących branży w naszym regionie“ – powiedział dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Ján Fabián.

 

Pierwsza część podjętych kroków dotyczy natychmiastowych oszczędności. W planie jest na przykład dziesięcioprocentowe obniżenie kosztów płacowych, zmniejszenie wydatków na kontraktorów* aż o 125 milionów koron, bądź oszczędności kosztów materiałowych i administracyjnych z efektem ponad 100 milionów koron do końca roku. Zakłada się także przejściowe ograniczenie wydatków na inwestycje, optymalizację należności i zobowiązań oraz sprzedaż węgla energetycznego z obecnych zapasów za prawie 400 milionów koron.

 

Bardziej długoterminowa część kroków jest związana z optymalizacją produkcji. Chodzi szczególnie o ocenę efektywności wydobycia w poszczególnych częściach zagłębia. Jednocześnie przygotowywana jest centralizacja procesu zarządzania kopalniami i zmniejszenie liczby pracowników administracyjnych. „Poszczególne kroki musimy teraz opracować bardziej szczegółowo i dyskutować o nich z naszymi pracownikami” – dodał Fabián.

 

*kontraktorzy – pracownicy firm zewnętrznych, biorących w OKD udział w działaniach produkcyjnych, szczególnie w wydobywaniu węgla.

 

Vladislav Sobol

rzecznik, OKD, S.A.

Komórka:                    725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz

Atrakcje