Informacje prasowe

Spółka OKD wdraża nowy program zwiększania bezpieczeństwa pracowników. Filarem kampanii jest system wymieniania się informacjami o prawie wypadkach

Spółka OKD wdraża nowy program zwiększania bezpieczeństwa pracowników. Filarem kampanii jest system wymieniania się informacjami o prawie wypadkach

Karwina (26 stycznia 2015) – Spółka OKD przedstawiła swą Kampanię Bezpieczeństwa na rok 2015 opierającą się o motto „Najcenniejszą wartością, która wychodzi z kopalni, jest zdrowy górnik“. Kluczowym filarem kampanii, której celem jest dalsze podnoszenia poziomu BHP oraz eliminowanie wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym oraz poważnych obrażeń, stał się Program wymieniania się informacjami o prawie wypadkach. Program, który uruchomiono w trybie testowania w grudniu roku ubiegłego, ma zapewnić kompleksowym system informacji o sytuacjach zagrożenia, gdy do obrażeń nie doszło tylko przez zbieg okoliczności. Następnie zostaną wprowadzone odpowiednie środki, aby nie doszło do powtórzenia takiej sytuacji.

Wdrażając powyższy program Firma dołącza do grona wiodących międzynarodowych korporacji. System zgłaszania prawie wypadków wprowadzono w przemyśle lotniczym w USA już w roku 70. minionego wieku. Następnie wdrożyły go firmy z innych sektorów, na przykład z dziedziny transportu, służby zdrowia, medycyny i dalszych. „Jednym z najbardziej znanych przykładów, którym ilustruje się wpływ małej usterki na doprowadzenie do fatalnej w skutkach katastrofy, jest los amerykańskiego wahadłowca Challenger. Prom wybuchł w roku 1986 wraz z siedmioma członkami załogi na pokładzie w wyniku zastosowania wadliwych uszczelek „O“. Eksperci odpowiedzialni za projekt kosmiczny nie przykładali wagi takim szczegółom i wystawili życie kosmonautów na ryzyko,“ mówi autor programu Pavel Zajíček z OKD.

Firma maksymalnie wychodzi naprzeciwko pracownikom, którzy chcą zgłosić zdarzenie. Dlatego wystarczy wypełnić prosty formularz i wrzucić go do skrzynki, wysłać pocztą elektroniczną lub zgłosić telefonicznie. Po zgłoszeniu każdego prawie wypadku zostanie ustalona przyczyna i wprowadzone odpowiednie środki do eliminacji powtórzenia takiej sytuacji. Ewidencja odebranych zgłoszeń będzie udostępniana wszystkim wydziałom OKD tak, aby odpowiedzialni pracownicy mogli się nimi zająć.

„Cały projekt dla uproszczenia zdefiniowany jest skrótem 3N – Na szczęście nie było nieszczęścia. Wdrożyliśmy system, za pomocą którego pracownicy mogą zgłaszać swe podniety dotyczące realnych sytuacji, w których brali udział jako świadek lub bezpośredni uczestnik, i tylko przez przypadek lub dzięki przysłowiowemu łutowi szczęścia nie doszło do uszczerbku na zdrowiu lub szkodzie na majątku. Jednocześnie motywujemy pracowników, aby nie bali się ich zgłaszać. W taki sposób mogą zapobiec na przyszłość nie tylko swemu wypadkowi, ale na przykład uszczerbku na zdrowiu swego kolegi lub pracownika z innego odcinka lub zakładu,“ mówi dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava.

Co miesiąc z każdego zakładu zostanie wybrany pracownik, którego zgłoszenie zostanie ocenione przez specjalną komisję jako najważniejsze, jednocześnie zostanie nagrodzony weekendowym pobytem leczniczo-relaksacyjnym. W ramach jednego roku ze wszystkich odebranych zgłoszeń zostanie wylosowany zwycięzca tygodniowego pobytu.


Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.

Atrakcje