Informacje prasowe

Spółka OKD wyróżniała za bezpieczną pracę. W 2013 roku liczba wypadków w kopalni zmalała do najniższego poziomu w historii

Spółka OKD wyróżniała za bezpieczną pracę. W 2013 roku liczba wypadków w kopalni zmalała do najniższego poziomu w historii

Ostrawa (30 stycznia 2014 r.) – Spółka OKD uważa bezpieczeństwo pracy za absolutny priorytet i motywuje swych pracowników do bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań. Dlatego wylosowała dziś wśród ponad 12 000 własnych pracowników oraz pracownikami firm zewnętrznych, którzy pracowali w 2013 roku bez wypadku, 15 wycieczek zagranicznych. Spółka także regularnie wyróżnia brygady robocze z najlepszymi wynikami w zakresie bezpieczeństwa pracy i realizuje szereg programów motywacyjnych w celu eliminacji możliwego ryzyka i niebezpiecznych sytuacji podczas pracy pod ziemią.

 

Liczba wypadków w kopalniach OKD corocznie spada. Podczas kiedy w 2005 roku spółka rejestrowała  ich 869, w 2013 roku było to 208 wypadków, co przedstawia międzyroczną poprawę o 13 % (238 wypadków w 2012 roku). Do spadku doszło także w przypadku kluczowego, międzynarodowo uznanego wskaźnika częstości wypadków*, który obniżył się międzyrocznie z wartości 7,6 do 7,37. Wszystkie dane obejmują również pracowników firm zewnętrznych.
Spółka OKD postawiła przed sobą w bieżącym roku ambitny cel zostania środkowoeuropejskim liderem w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego i obniżenia wartości wskaźnika częstości wypadków do 5. Firma jest zdecydowana do podjęcia wszelkich działań prowadzących do osiągnięcia tego celu.

„Kształtowanie się kluczowych wskaźników w zakresie bezpieczeństwa pracy w minionych latach pokazuje, że realizowane kroki mają sens i zmierzają we właściwym kierunku. Osiągnęliśmy istotną poprawę. Stale jednak jest przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia naszego celu – pracy bez wypadków. To, na czym musimy skupić jeszcze większą uwagę, to indywidualne nastawienia każdego pracownika do bezpiecznych zachowań i zasad bezpiecznej pracy. Większość wypadków wynika z błędów czynnika ludzkiego oraz nieprzestrzegania reguł. Podczas wykonywania każdej czynności musimy zawsze mieć na uwadze swoje bezpieczeństwo, ale także zdrowie swych kolegów“ - mówi dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava.


Spółka OKD wylosowała z każdego zakładu wśród pracowników, którzy pracowali w 2013 roku bez wypadku, laureatów wycieczek zagranicznych wartości 50 000, 30 000 i 20 000 koron. W każdym półroczu są również za najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa pracy finansowo nagradzane najlepsze brygady ścianowe, chodnikowe oraz zbrojenia i likwidacji wyrobisk z każdej kopalni. W ramach programu motywacyjnego „Bezpieczne miejsce pracy“ są w poszczególnych zakładach górniczych kwartalnie wyróżniane brygady współzawodniczące w zachowywaniu porządku w miejscu pracy i na drogach dostępowych.

 

 

Marek Síbrt, rzecznik OKD, SA

 

 

Telefon:           596 262 086               Komórka:        725 500 509
E-mail:            marek.sibrt@okd.cz    Internet:          www.okd.cz

 

 

*Czętość wypadków – wskaźnik LTIFR

 

 

Atrakcje