Informacje prasowe

Spółka OKD zyskała za popieranie warsztatów pracy chronionej Nagrodę VIA BONA

Spółka OKD zyskała za popieranie warsztatów pracy chronionej Nagrodę VIA BONA

OSTRAWA (14 września 2012 r.) – Spółka węglowa OKD otrzymała za swoją działalność pożytku publicznego Nagrodę VIA BONA. Konkretnie została wyróżniona za działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W działania, pomagające ludziom upośledzonym zdrowotnie prowadzenie normalnego, samodzielnego życia, włożyła tylko w czasie ostatnich dwu lat za pośrednictwem Fundacji OKD ponad 15 milionów koron.

„To nadzwyczaj prestiżowe wyróżnienie naprawdę nas cieszy. Przyjmujemy go jako niezależną ocenę naszych starań, przynoszących poprawę komfortu życia nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także dzieciom i seniorom“ - powiedziała Petra Mašínová, dyrektor komunikacji OKD i prezes zarządu Fundacji OKD. Przypomniała jednocześnie, że fundacja spółki węglowej współfinansowała w czasie ostatnich pięciu lat realizację projektów pożytku publicznego łączną kwotą 240 milionów koron. „Jeszcze przed kilku laty było nie do pomyślenia, żeby górnicy aż tak się angażowali. Dziś jesteśmy głównym partnerem kilkudziesięciu regionalnych organizacji non-profit i kilku ogólnokrajowych projektów charytatywnych“ - dodała Mašínová.

Nagrodą przyznano spółce węglowej w kategorii „poparcie dla konkretnego projektu“, w ramach której oceniane są bezpośrednie efekty pomocy w danej dziedzinie. „Długofalowo pomagamy setkom organizacji pozarządowych, działających się w sferze socjalnej, edukacji, spędzania wolnego czasu lub w ochronie środowiska. W czasie ostatnich dwu lat skoncentrowaliśmy uwagę głównie na osoby niepełnosprawne. Dzięki naszemu poparciu dla warsztatów pracy chronionej mogli ich zarządcy wbrew trudnej sytuacji gospodarczej zachować setki miejsc pracy dla niepełnosprawnych i stworzyć dodatkowo kilkadziesiąt nowych. Nasz kolejny program pn. »Wrażenia bez barier” ułatwił osobom na wózkach inwalidzkich wstęp na festiwale muzyczne“ - wytłumaczył dyrektor Fundacji OKD Jiří Suchánek. Fundacja zaczęła pod jego kierownictwem prowadzić także bezBAR, to znaczy bar festiwalowy obsługiwany przez ludzi na wózkach, który zwraca uwagę społeczeństwa na problematykę zatrudniania ludzi niepełnosprawnych.

Nagroda VIA BONA to prestiżowe publiczne wyróżnienie dla osób prywatnych i firm za działalność dobroczynną w Republice Czeskiej. Corocznie uwypukla godne naśladowania przykłady pomocy finansowej, pokazuje nowe trendy w filantropii, odgrywając rolę symbolicznej latarni morskiej, która inspiruje i wskazuje drogę wszystkim obecnym i potencjalnym darczyńcom. Wyróżnienie przyznaje Fundacja VIA pod auspicjami Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Fundacja OKD rozdzieliła od chwili swego powstania w 2008 roku mniej więcej 240 milionów koron na realizację około 1400 projektów pożytku publicznego, przy czym większość środków pozostaje w regionie morawsko-śląskim. Założycielem Fundacji OKD jest spółka węglowa OKD, która przekazuje jej corocznie jeden procent ze swego zysku brutto. Do grona fundatorów należą dalej spółki NWR, RPG RE, Green Gas, AWT i OKK Koksovny.

 

Vladislav Sobol,

rzecznik OKD, S.A

Atrakcje