Informacje prasowe

Spółka węglowa OKD premiowym członkiem inicjatywy „Biznes na rzecz społeczeństwa”

Ostrawa (26 kwietnia 2010) – Spółka węglowa OKD została dziś premiowym członkiem nowej platformy „Biznes na rzecz społeczeństwa”, która pragnie uczestniczyć w podnoszeniu społecznej odpowiedzialności czeskich przedsiębiorców. Wśród premiowych członków znajduje się kolejnych 16 dużych czeskich firm, na przykład ČEZ, Czeska Kasa Oszczędności, T-Mobile czy Plzeňský Prazdroj.

 

„W okresie ostatnich dwu lat w naszej firmie wiele się zmieniło. Od środowiska pracy dla górników przez akcent stawiany na projekty rekultywacyjne, aż po współfinansowanie wielu projektów charytatywnych, pomagających na przykład dzieciom lub ludziom w podeszłym wieku. Od firm, które w tej dziedzinie angażują się o wiele dłużej, możemy podczas wspólnych spotkań dużo podpatrzeć lub ze swej strony zaproponować nasze świeże doświadczenia,“ powiedziała Blanka Týřová, zajmująca się w OKD programem społecznej odpowiedzialności.

 

Platforma w dużej mierze wzoruje się na brytyjskiej organizacji Business in the Community. Z tą współpracuje mniej więcej 800 dużych spółek i już od 25 lat przewodniczy jej brytyjski następca tronu, książę Charles. "Fakt, że większość firm integruje już odpowiedzialność w swój model handlowy, jest krokiem do rzeczywistej zmiany w myśleniu. W zasadzie możemy mówić o nadchodzącej »erze odpowiedzialności firmowej«" - powiedział dyrektor generalny Business in the Community Steven Howard.

 

Członkowie założyciele platformy

 • Česká spořitelna a.s.,
 • ČEZ a.s.,
 • CS Cabot spol. s.r.o.,
 • GlaxoSmithKline, s.r.o.,
 • Johnson & Johnson s.r.o.,
 • ING Česká republika,
 • Metrostav a.s.,
 • OKD a.s.,
 • Plzeňský Prazdroj a.s.,
 • Siemens s.r.o.,
 • Skanska CZ,
 • Telefónica O2 Czech Republic a.s.,
 • T-Mobile Czech Republic a.s.,
 • Vodafone Czech Republic a.s.,
 • Accenture Central Europe B. V. organizační složka,
 • Československá obchodní banka, a.s.,
 • Kooperativa pojišťovna

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Telefon:     596 262 293                       Komórka:    725 595 417
E-mail:        vladislav.sobol@okd.cz     internet:      www.okd.cz

Atrakcje