Informacje prasowe

Studenci „zjechali“ do sztolni ćwiczebnej Kopalni „Pasków“ w Starziczu. Spółka OKD kontynuuje wspieranie górniczych kierunków nauczania

PASKÓW (9 listopada 2010 r.) – Spółka OKD w dalszym ciągu wspiera górnicze kierunki nauczania zawodowego w Średniej Szkole Techniki i Usług w Karwinie. Na pierwszym i drugim roku przygotowuje się tu do zawodu elektryka i ślusarza dołowego do pracy w górnictwie 74 uczniów. W piątek 5 listopada uczniowie tegorocznego pierwszego roku po raz pierwszy „spojrzeli pod ziemię“ podczas wycieczki do sztolni ćwiczebnej Kopalni „Pasków“ w Starziczu, żeby zapoznać się ze środowiskiem i atmosferą pracy w wyrobisku górniczym.

 

„Byliśmy wprawdzie tylko kilka metrów pod ziemią, ale włączono nam wszystkie maszyny, jakie tam były. Cieszę się na moment, kiedy zobaczę, jak wygląda najnowocześniejsza technika górnicza i jak działa podczas „ostrej“ eksploatacji. Jest to jeszcze ciekawsze, niż sądziłem. Dopóki przewodnik mi tego nie wytłumaczył, nie miałem pojęcia, jak mogą się tak ogromne maszyny w ogóle dostać pod ziemię,“ powiedział uczeń kierunku ślusarz dołowy Tomáš Siuda. Spółka OKD zdecydowała się przywrócić w ramach swej polityki personalnej poparcie dla górniczych kierunków nauczania zawodowego w 2009 roku.

 

„Mamy przygotowaną kompleksową koncepcję pracy z uczniami górnictwa. Zainteresowanie zawodem górnika jest duże. Obecnie wspieramy łącznie 74 uczniów pierwszego i drugiego roku. Poza miesięcznym stypendium 1000 koron zapewniamy im w razie zainteresowania letnie praktyki studenckie i inne świadczenia. I przede wszystkim. Po skończeniu szkoły zawodowej mają gwarantowane zatrudnienie w stabilnej firmie z dobrą płacą i perspektywą,“ mówi zastępca dyrektora personalnego OKD Libor Dürrer.Uczniowie odbywają tymczasem lekcje praktyczne w powierzchniowych oddziałach kopalń OKD, na trzecim roku powinni jednak wykonywać jeden dzień w tygodniu praktykę w sztolni ćwiczebnej w Paskowie, gdzie będą im się poświęcali wykwalifikowani specjaliści.

 

„Poznają środowisko pracy w kopalni, które sztolnia doskonale imituje,“ dodaje Dürrer. W sztolni o długości ponad 200 metrów są dwa przodki, odstawa urobku, rozdzielnia elektryczna oraz ściana z techniką strugową o wysokości 120 cm i długości 20 metrów. Sztolnia ćwiczebna służy od momentu swego uruchomienia w połowie lat 80. przede wszystkim do szkolenia nowych górników i ratowników górniczych, dostępna jest jednak także dla zwiedzających.

 

Średnia Szkoła Techniki i Usług w Karwinie obchodzi w tym roku 60-lecie, a ze szkolnictwem górniczym jest ściśle związana przez 40 lat swego istnienia. Ponowne otwarcie kierunków górniczych ze systematycznym poparciem ze strony OKD nawiązuje do tej tradycji i szkoła jest jedyną placówką w RC, która oferuje w formie stacjonarnej naukę klasycznych kierunków górniczych.

 „Wszystkim chłopcom, których interesują nowoczesne maszyny i pragną odbyć praktykę w super zespole, naukę zalecam. Najważniejsze jest jednak to, kiedy człowiek spojrzy w przyszłość. Widzi gwarancję zatrudnienia w nowoczesnej firmie, dysponującej najnowocześniejszym sprzętem, i dobre zarobki“ –  przywołuje kolejnych zainteresowanych i opisuje powody swej decyzji Siuda.

 

 

 

Vladislav Sobol, rzecznik, OKD, S.A.

 

 

Telefon:          596 262 293                           Komórka:        725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz           Internet:          www.okd.cz

Atrakcje