Informacje prasowe

Światowa konferencja ratowników górniczych poszukuje recept na bezpieczną eksploatację

Ostrawa (24 września 2009) – Bezpieczna eksploatacja węgla i innych kopalin oraz szybka pomoc podczas katastrof górniczych – to główne tematy, którymi na swojej konferencji zajmuje się prawie 160 ratowników górniczych z 20 krajów świata. Po zwiedzeniu Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego (HBZS) w Ostrawie-Radwanicach i wizycie na dole Kopalni „Darków” obrady 4th International Mines Rescue Body (IMRB), jak brzmi oficjalna nazwa imprezy, kontynuowano w Hradcu nad Morawicą.

 

Główną ideą czwartego już światowego spotkania ratowników górniczych i powodem powołania IMRB jest poprawa bezpieczeństwa ludzi pracujących na dołowych miejscach pracy. Identyczne priorytety ma również spółka węglowa OKD, uznawana w dziedzinie bezpieczeństwa pracy za jednego z liderów. Duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji wywołał dlatego program bezpieczeństwa spółki OKD, który przedstawił honorowy gość obrad – prezes zarządu i dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck.

 

„W ubiegłym roku uruchomiliśmy program Safety 2010. W toku jego realizacji, do roku 2010, damy wszystkim górnikom nowe wyposażenie robocze, od butów i ubrań roboczych po aparaty ucieczkowe. Dokonamy również modernizacji detektorów gazów oraz innego sprzętu. Wierzymy, że inwestycja wartości około pół miliarda koron przyniesie zmniejszenie liczby wypadków przy pracy” – powiedział podczas inauguracji konferencji dyrektor Beck. W pierwszym półroczu br. liczba wypadków przy pracy w OKD spadła w porównaniu ze stanem z 2008 roku o mniej więcej jedną piątą.

 

„Pomimo różnych warunków ratownicy z całego świata mają jeden cel – możliwie najwyższe bezpieczeństwo i najlepsze osiągalne wyniki akcji ratowniczych. Możliwość omówienia sytuacji, do jakich mogą dostać się ratownicy podczas wykonywania swego trudnego zawodu, jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Pomoże nam podejmować w podobnych sytuacjach lepsze decyzje i poprawić w ten sposób skuteczność naszych interwencji” - powiedział na wstępie obrad główny organizator konferencji, Václav Pošta – dyrektor HBZS Ostrawa.

 

W toku międzynarodowego forum specjaliści z wszystkich zakątków naszego globu wymieniają wiedzę i doświadczenia w dziedzinie ratownictwa górniczego. Konferencja jest przeznaczona głównie dla ratowników górniczych, specjalistów do spraw bezpieczeństwa w kopalniach, pracowników instytutów badawczych, uniwersytetów i uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw górniczych eksploatujących węgiel kamienny, węgiel brunatny, miedź i inne kopaliny.

 

Nośnym fachowym tematem tegorocznego spotkania jest skuteczność akcji ratunkowych w podziemiach. Swe doświadczenia z udanej interwencji zaprezentowali na przykład ratownicy interweniujący podczas pożaru w niemieckiej kopalni „Warnt/Luisenthal” w 2004 r. Wiele dyskutowano jednak także o utworzeniu międzynarodowej sieci do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wzorem amerykańskiej OSHA/ISSA) lub o konkretnej likwidacji katastrofy z perspektywy australijskiej. Zaciekawiło wystąpienie chińskiego wiceministra ds. bezpieczeństwa pracy Wang Deuxa, który mówił o posunięciach legislacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w uchodzących za najniebezpieczniejsze na świecie kopalniach w Chinach. David G. Turcotte ze Stanów Zjednoczonych przybliżył nowości w budowaniu i organizacji stacji ratowniczych w USA.

 

„Takie spotkania są bardzo ważne. Dowiemy się, jak najskuteczniej ratować górników w sytuacjach kryzysowych, a jednocześnie zapoznamy się z techniką, z jaką pracują koledzy w innych krajach. Mnie przede wszystkich zachwyciła poniedziałkowa prezentacja Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego w Ostrawie. Uważam, że jej wyposażenie to absolutna światowa czołówka” – podsumował wrażenia z konferencji Debdulal Baidya, dyrektor stacji ratownictwa górniczego w indyjskim Singareni.

 

„Nie mamy zbyt wiele okazji do takiej osobistej wymiany swych doświadczeń, dlatego to spotkanie jest dla nas wszystkich bardzo cenne. Organizatorom składam gratulacje, bo konferencja reprezentuje rzeczywiście wysoki poziom” - podzielił się swymi bezpośrednimi wrażeniami Alex Gryska, dyrektor górniczej służby ratunkowej z kanadyjskiego Ontaria.

 

Dziś sympozjum ratownicze przeniesie się na resztę programu towarzyszącego do Pragi. Uczestnicy rozjadą się do swych domów w czasie nadchodzącego weekendu, żeby spotkać się znów w 2011 roku – tym razem w Chinach.

 

Inż. Zuzana Koláriková

 

T: +420 596 262 089

K:+420 725 505 171

E: zuzana.kolarikova@okd.cz

 

www.okd.cz

Atrakcje