Informacje prasowe

TOP Filantrop 2010: Spółka OKD drugim najszczodrzejszym darczyńcą

Praga/Ostrawa (12 listopada 2010 r.) – Spółka węglowa OKD zdobyła drugie miejsce w prestiżowym konkursie TOP Filantrop 2010, w ramach którego firmy są oceniane według łącznej ilości środków finansowych przeznaczonych na społecznie użyteczne cele. Spółka jest jednocześnie wśród dziesięciu opublikowanych największych darczyńców jedyną firmą z województwa morawsko-śląskiego (i z całych Moraw). Pieniądze górnicy przekazują Fundacji OKD, która dzięki nim wspiera działania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, oświaty i edukacji, kultury oraz troski o środowisko. Mniej więcej 80 procent środków pozostaje przy tym w regionie północnomorawskim.

 

„To wysoka ocena działań, na które nasze spółka stawia duży nacisk i które przyjęła jako nieodłączną część kultury firmowej. Biznes i działalność OKD ingerują w życie prawie wszystkich mieszkańców regionu. Praktycznie w każdej rodzinie jest ktoś, kto w OKD pracuje, pracował lub będzie pracować. OKD jest największą firmą na północy Moraw i jedną z największych spółek w kraju, co niesie z sobą niemałą odpowiedzialność. Nie jest nam obojętne, jak wygląda to w tym regionie, jak żyje się w nim i jak pracuje,“ powiedziała Petra Mašínowa, dyrektor zespołu ds. PR i komunikacji OKD, a jednocześnie prezes zarządu Fundacji OKD.

 

Pomimo światowej recesji ekonomicznej, która dotknęła także przemysł wydobywczy, spółka OKD przekazała w 2009 roku na społecznie użyteczne projekty 134 miliony koron.

 

OKD realizuje społecznie użyteczne projekty przede wszystkim za pośrednicwem Fundacji OKD, założonej w 2008 roku, której spółka węglowa corocznie przekazuje 1 % ze swego zysku brutto. Dzięki temu spółka zajęła medalowe pozycje także w rankingach, które oceniają wartość darów firmowych w odniesieniu do przychodów i zysku.

 

„Na wyróżnienie zasługują w pierwszej kolejności ci, którzy w działania podnoszące jakość życia ludzi z ich otoczenia oraz pomagające potrzebującym, sami się zaangażowali. Czy to już jeśli chodzil o organizacje pozarządowe, czy też o naszych pracowników. Ci w bieżącym roku powtórnie pokazali, że potrafią pomóc ludziom w trudnej sytuacji życiowej, kiedy naprawdę zainstnieje taka potrzeba. Dlatego należy im się nasze uznanie i szacunek,“ dodała Mašínowa.

 

TOP Filantrop to jedyny ranking w Republice Czeskiej, który pod patronatem Forum Darczyńców szczegółowo śledzi społeczną odpowiedzialność firm i wyróżnia te z nich, które uważają społecznie odpowiedzialne inicjatywy za nieodłączną część swej kultury firmowej.

 

Kolejność w rankingu TOP Filantrop 2010 według łącznej wartości przekazanych środków

1. ČEZ                                                                         374,5   mln Kcz

2. OKD                                                                        134,0   mln Kcz

3. Česká spořitelna (Czeska Kasa Oszczędności)     53,1   mln Kcz

4. Česká pojišťovna (Czeska Kasa Ubezpieczeń)      46,4   mln Kcz

5. ČEPS                                                                        31,7   mln Kcz

6. Johnson & Johnson                                                 30,7   mln Kcz

7. Telefónica O2                                                          29,8   mln Kcz

8. ČSOB                                                                       29,7   mln Kcz

9. Nestlé Česko („Nestlé” Czechy)                              17,4   mln Kcz

10. Vodafone                                                               17,0   mln Kcz

 

 

Vladislav Sobol

rzecznik OKD, S.A. i Fundacji OKD

 

Telefon:          596 262 293                           Komórka:        725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz          Internet:          www.okd.cz

Atrakcje