Informacje prasowe

Układ zbiorowy pracy w OKD podpisany

Ostrawa (22 stycznia 2010 r.) – Przedstawiciele kierownictwa spółki węglowej OKD podpisali dziś ze związkowcami układ zbiorowy pracy na lata 2010 - 2012. W dziedzinie płac uzgodniono na 2010 rok m.in. zachowanie ubiegłorocznej wysokości płac taryfowych, firma jednak wypłaci zatrudnionym dodatkowo łącznie 22 średnich dniówek jako dodatki urlopowy i świąteczny.  

 

„Nowy układ zbiorowy pracy zapewni zatrudnionym stałe dochody, a firmie pozwoli poradzić sobie z następstwami kryzysu ekonomicznego” - powiedziała na temat wyników negocjacji ze związkami dyrektor finansowa i personalna oraz wiceprezes zarządu OKD Miloslava Trgiňová.

 

Układ zbiorowy pracy gwarantuje górnikom również zachowanie obecnych dopłat i regulaminów premiowych, jako nowość zatrudnieni otrzymają również bony na zakup inicjatyw sportowych, medycznych i rekreacyjnych.

 

W 2009 roku spółka węglowa OKD zatrudniała średnio 14.331 osób. Średnie miesięczne płace górników osiągnęły według wstępnych szacunków wartość około 29 tysięcy koron.

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Telefon:  596 262 293                    Komórka:   725 595 417
E-mail:     vladislav.sobol@okd.cz  Internet:    www.okd.cz

Atrakcje