Informacje prasowe

Układ zbiorowy w OKD podpisany

Układ zbiorowy w OKD podpisany

OSTRAVA, 7. stycznia 2008 – Kierownictwo spółki OKD oraz przedstawiciele związków zawodowych podpisali dziś w siedzibie spółki aneks na rok 2008 do Układu Zbiorowego OKD. Ten został zawarty pod koniec roku 2005 na trzy lata, obowiązuje więc do końca bieżącego roku. W spółce OKD w roku 2008 wzrosną wynagrodzenia pracowników o 7 procent. W razie osiągnięcia dobrych wyników gospodarczych dodatkowo przeciętny zarobek jeszcze wzrośnie, aby był o cztery procenty wyższy niż inflacja.

 

Za kierownictwo spółki aneks do UZ podpisali wiceprezesowie zarządu OKD Ján Fabián i Miloslava Trgiňová. „Rozmowy nie były łatwe, pomimo tego doszliśmy do rozsądnego porozumienia“ – ocenił Ján Fabián. Według niego ważne jest to, że obecnie obie strony mogą już poświęcać swój wysiłek temu, aby firma w roku bieżącym podniosła swoją wydajność pracy i stała się nowoczesnym i atrakcyjnym pracodawcą.

 

W Układzie Zbiorowym są oczywiście zawarte także wszystkie długookresowo świadczone przywileje socjalne, to znaczy zwiększona opieka lekarska, pobyty rekondycyjne, dopłaty do wyżywienia, dołowe drugie śniadania itp. W tam zakresie kierownictwo OKD już w trakcie rozmów ze związkowcami uzgodniło podniesienie cen surowców na górnicze drugie śniadania o dwie korony. Suma środków na wydatki socjalne zostanie w tym roku w OKD podniesiona o cztery procenty. W grudniu pracownicy otrzymali na swoje rachunki dodatkowo nadzwyczajną wypłatę świąteczną, która w ramach porozumienia została zwiększona z dwunastokrotności przeciętnej płacy miesięcznej uzgodnionej w Układzie Zbiorowym o kolejną dziewięciokrotność.

 

Aktualnie spółka OKD zatrudnia 15 220 osób, ich przeciętna gaża miesięczna w tym roku według wstępnych szacunków osiągnie 28.989 koron.

Atrakcje