Informacje prasowe

Unikatowe działanie logistyczne między zakładami Kopalni Karwina oraz ČSM z pozytywnym wynikiem ekonomicznym i ekologicznym

Unikatowe działanie logistyczne między zakładami Kopalni Karwina oraz ČSM z pozytywnym wynikiem ekonomicznym i ekologicznym

KARWINA (20 czerwca 2014) – Unikatowa i wyjątkowo trudna do zrealizowania pod względem logistycznym przeprowadzka przebiegnie w dniach od 20 do 22 czerwca między zakładami Kopalni Karwina i Kopalni ČSM. Dźwig o wadze 750 ton wyciągnie filtr hiperbaryczny o pojemnośći 45 ton przez dach zakładu przeróbki węgla w ruchu górniczym ČSA, który został zamknięty w połowie ubiegłego roku. Następnie obsługa umocuje go na przygotowanej naczepie, na której zostanie przetransportowany do północnej części Zakładu Kopalni ČSM. Operacja przyniesie zarówno korzyści ekonomiczne, ponieważ doprowadzi do zwiększenia skuteczności przeróbki węgla, jak i ekologiczne. Woda odprowadzana po procesie przeróbki będzie zawierać już tylko śladowe ilości węgla.

Filtr hiperbaryczny służy w zakładach przeróbki węgla kamiennego do odseparowania najdrobniejszych cząstek węgla o wielkości 0 – 0,5 milimetrów. Jego zastosowanie ma pozytywny efekt ekologiczny i ekonomiczny. Po pierwsze produktem końcowym jest mniej wilgotny węgiel, ponieważ dzięki wysokiemu ciśnieniu w filtrze skuteczność odprowadzenia wody jest pięciokrotnie aż sześciokrotnie większa. Po drugie woda odprowadzana po zakończeniu całego procesu przeróbki jest czysta i zawiera tylko śladowe ilości węgla (1-2 gramy na litr).
Objętość kotła w filtrze wynosi 125 m3, natomiast średnica 4,2 metry. Filtr potrafi wyprodukować 40-50 ton węgla na godzinę z koncentratu flotacyjnego zawierającego mniej więcej 200 gramów najdrobniejszego pyłu węglowego na litr.

Przetransportowany filtr hiperbaryczny z zakładu przeróbki węgla Kopalni ČSA do Kopalni Karwina był w tym miejscu po jej zamknięciu w połowie ubiegłego roku niepotrzebny. Po wykonaniu kompletnej rewizji oraz napraw już na terenie Zakładu Kopalni ČSM urządzenie zastąpi na jesieni bieżącego roku mniej nowoczesny filtr w zakładzie przeróbki kopalni.

„Po dokładnej repasacji mającego piętnaście lat filtra, co potrwa ponad miesiąc, zainstalujemy całą bardzo sofistykowaną technologię w zakładzie przeróbki węgla Kopalni ČSM, przez co zwiększymy jej skuteczność. Dzięki temu wzrośnie bowiem ilość filtrów z czterech do pięciu i zwiększy się wydajność jednostek filtracyjnych o 20 %. Renowacja technologii przyniesie oszczędności rzędu dziesiątków milionów koron w porównaniu z zakupem nowej,“ mówi dyrektor Zakładów Przeróbki Węgla spółki OKD Václav Kabourek.

Cała przeprowadzka będzie bardzo trudna do wykonania pod względem logistycznym. Już w piątek rozpocznie się wraz z instalacją dźwigu, który w sobotę po rozbiórce części budynku wyjmie filtr z wysokości 32 metrów i położy go na przygotowaną naczepę. Demontaż filtra hiperbarycznego jest tylko jednym z dziesiątków kroków składających się na całość przeprowadzki tej sofistykowanej technologii stosowanej do przeróbki węgla.
Wszelkie czynności przebiegać będą w obiekcie torowiska należącego do zakładu ČSA, co wymusi przestój na torach. Sam transport zostanie wykonany w sobotę w godzinach dopołudniowych.

Realizację projektu przygotowała spółka Realizace průmyslových staveb Ostrava, która zajmie się jego wykonaniem przy współpracy poddostawców. „Dla mnie osobiście to niezwykle ciekawe doświadczenie. Przed piętnastu laty przygotowywałem instalację tego filtra w zakładzie przeróbki Zakładu ČSA, natomiast dziś wraz ze swą ekipą mam udział w ponownym przywróceniu do życia tej technologii i jej dalszym zastosowaniu w innym zakładzie należącym do spółki OKD,“ podsumowuje dyrektor techniczny RPS Ostrava Petr Dospiva.


Marek Síbrt, rzecznik prasowy OKD, a.s.
Komórka: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz
Web: www.okd.cz

Atrakcje